Trung cp ngh cng ngh t

 

*Danh mục cc mn học, m-đun đo tạo bắt buộc v phn bổ thời gian :

M

MH, M

Tn mn hc, m un

Thi gian ca mn hc, m un (gi)

Tng s

Trong

Gi LT

Gi TH

I

Cac mn hoc chung

210

210

 

MH 01

Chnh tr

30

30

 

MH 02

Php lut

15

15

 

MH 03

Gio dc th cht

30

30

 

MH 04

Gio dc quc phng

45

45

 

MH 05

Tin hc

30

30

 

MH 06

Ngoi ng

60

60

 

II

Cc mn hc, m un o to ngh bt buc

 

 

 

II.1

Cac mn hc, m un k thut c s

390

270

120

MH 07

in k thut

45

45

 

MH 08

in t c bn

45

45

 

MH 09

C k thut

60

60

 

MH 10

Vt liu c kh

30

30

 

MH 11

Dung sai lp ghp v o lng k thut

30

30

 

MH 12

V k thut

45

45

 

MH 13

An ton lao ng

15

15

 

M 14

Thc hnh ngui c bn

80

 

80

M 15

Thc hnh hn c bn

40

 

40

II.2

Cac mn hoc, m un chuyn mn ngh

1610

330

1280

M 16

K thut chung v t

70

30

40

M 17

Sa cha - bo dng c cu trc khuu - thanh truyn

125

45

80

M 18

Sa cha - bo dng c cu phn phi kh

55

15

40

M 19

Sa cha - BD h thng bi trn v lm mt

45

15

30

M 20

Sa cha - bo dng h thng nhin liu ng c xng

90

30

60

M 21

Sa cha - bo dng h thng nhin liu ng c diesel

120

30

90

M 22

Sa cha - bo dng h thng khi ng v nh la

110

30

80

M 23

Sa cha - bo dng trang b in t

130

30

100

M 24

Sa cha - bo dng h thng truyn ng

145

45

100

M 25

Sa cha - bo dng h thng di chuyn

55

15

40

M 26

Sa cha - bo dng h thng li

55

15

40

M 27

Sa cha - bo dng h thng phanh

90

30

60

 

Chuyn 1

80

 

80

 

Chuyn 2

80

 

80

 

Tng cng

2210

810

1400

 

*Danh mc mn hc, m un o to ngh t chn v phn phi thi gian:

 

 

M

MH,M

Tn mn hc, m un

(Kin thc, k nng t chn)

Thi gian ca mn hc,

m un (gi)

Tng s

Trong

LT

TH

M 28

Thc hnh mch in c bn

40

 

40

M 29

Sa cha - bo dng m t - xe my

125

45

80

 

Anh vn chuyn ngnh

35

35

 

M 31

Kim tra v sa cha PAN t

70

30

40

M 32

K thut kim nh t

70

30

40

Tng cng:

340

140

200

 

*Thi tt nghip.

 

STT

Mn thi

Hnh thc thi

Thi gian thi

1

Chnh tr

Vit, vn p, trc nghim

120 pht

2

Kin thc, k nng ngh

 

 

 

L thuyt ngh

Vit, vn p, trc nghim

120 pht

Thc hnh ngh

Bi thi thc hnh

8h