Payday Loans
Vietnamese English
Danh sách File


Thời khóa biểu các Lớp CĐ và TC PDF. In Email
( tải về danh sách file bên dưới )
ATTACHMENTS TITLE
FILEGhi chúFILE SIZELần sửa cuối
DOWNLOAD THIS FILE (ds_thi_nang_luc_ngoai_ngu TC khoa 2017.pdf)DANH SACH THI NANG LUC NGOAI NGU TC KHOA 2017 NGAY 23/02/2019DANH SACH THI NANG LUC NGOAI NGU TC KHOA 2017 NGAY 23/02/20193068 Kb02/20/19 04:47
DOWNLOAD THIS FILE (lich thi hoc ky 2 khoa Kinh te.pdf)LỊCH THI LẦN 1 HK 2 KHOA KINH TẾLỊCH THI LẦN 1 HK 2 KHOA KINH TẾ3377 Kb03/15/19 05:00
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI LAN 2 MON CHINH TRI KHOA DIEN.pdf)LICH THI LAN 2 MON CHINH TRI KHOA DIENLICH THI LAN 2 MON CHINH TRI KHOA DIEN147 Kb03/08/19 14:15
DOWNLOAD THIS FILE (lich_kiem_tra_lan_1_khoa_cntt.pdf)LICH KIEM TRA LAN 1 KHOA CNTTLICH KIEM TRA LAN 1 KHOA CNTT527 Kb03/08/19 14:14
DOWNLOAD THIS FILE (lich_kiem_tra_lan_2_hk_i_khoa_du_lich.pdf)LICH KT LAN 2 KHOA DU LICHLICH KT LAN 2 KHOA DU LICH457 Kb03/08/19 14:13
DOWNLOAD THIS FILE (tb_18_vv_to_chuc_hoc_mon_gdqp_an_cho_hssv_khoa_2018.pdf)THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2018, SV HỌC LẠIHỌC GIÁO DỤC QP-AN KHÓA 2018, CÁC KHÓA HỌC LẠI2471 Kb04/24/19 08:05
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK 2 khoa CNTT.pdf)TKB KHOA CNTT HOC KY 2 NAM HOCC 2018-2019TKB KHOA CNTT HOC KY 2 NAM HOCC 2018-20191571 Kb12/24/18 14:10
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK 2 khoa CO KHI.pdf)TKB HOC KỲ 2 KHOA CƠ KHÍ NĂM 2018-2019TKB HOC KỲ 2 KHOA CƠ KHÍ NĂM 2018-20193167 Kb12/24/18 14:12
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK 2 KHOA KINH TE.pdf)TKB HỌC KỲ 2 KHOA KINH TẾ NĂM 2018-2019TKB HỌC KỲ 2 KHOA KINH TẾ NĂM 2018-20191842 Kb12/24/18 14:12
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK2 KHO TU DONG HOA.pdf)TKB HỌC KỲ 2 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2018-2019TKB HỌC KỲ 2 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2018-20191096 Kb12/24/18 14:14
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK2 KHOA DIEN DIEN TU.pdf)TKB KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ HỌC KỲ 2 NĂM 2018-2019TKB KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ HỌC KỲ 2 NĂM 2018-20193462 Kb12/24/18 14:10
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK2 KHOA DU LICH.pdf)TKB HỌC KỲ 2 KHOA DU LỊCH NĂM 2018-2019TKB HỌC KỲ 2 KHOA DU LỊCH NĂM 2018-20193674 Kb12/24/18 14:13
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK2 KHOA MAY.pdf)TKB HỌC KỲ KHOA MAY-TKTT NĂM 2018-2019TKB HỌC KỲ KHOA MAY-TKTT NĂM 2018-20191451 Kb12/24/18 14:14