Payday Loans
Vietnamese English
THÔNG BÁO Về việc biên soạn giáo trình và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012 PDF. In Email

Để thực hiện công tác biên soạn giáo trình và đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo và CB-GV-NV thuộc các Phòng, Khoa, Trung tâm của Trường đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, tên các giáo trình sẽ biên soạn và dự tính số trang để Phòng Kiểm định và Hợp tác- Phát triển tổng hợp và dự toán kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Dạy nghề đã tiến hành biên soạn giáo trình cho các nghề hiện Trường đang đào tạo như sau:

- Công nghệ ô tô

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

- Quản trị mạng máy tính

- Hàn

- Dịch vụ nhà hàng

- May thời trang

- Điện công nghiệp

- Điện dân dụng

- Điện tử dân dụng

- Điện tử công nghiệp

Đề nghị CB-GV đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình đối với các nghề không trùng với các nghề đã được Tổng cục ban hành.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đồng chí Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

*  Mẫu Đăng Ký Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

*  Mẫu Đăng Ký Viết Giáo Trình