Payday Loans
Vietnamese English
Thông báo mời tham gia Hội thi "SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII (2012 – 2013)" PDF. In Email

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-CĐN

V/v giới thiệu Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII (2012 – 2013)

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2012

 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA

HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ XII (2012 – 2013)


Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BTCHT ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng kính mời quý cán bộ, công chức, viên chức và các em sinh viên quan tâm đến Hội thi đăng ký tham gia.

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC


Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức, cơ quan thường trực của Hội thi là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.


ĐỐI TƯỢNG DỰ THI


Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp… là người tạo ra giải pháp kỹ thuật (tác giả của giải pháp) đều có quyền tham dự Hội thi.

 

LĨNH VỰC THI


            1.      Công nghệ thông tin;

            2.      Điện, điện tử, viễn thông;

            3.      Cơ khí và tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

            4.      Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường, vật liệu, hoá chất và năng lượng;

            5.      Giáo dục, đào tạo;

            6.      Y dược và các lĩnh vực khác.

 

 

GIẢI THƯỞNG


Giải nhất, mỗi giải:

15.000.000 đồng

Giải nhì, mỗi giải:

10.000.000 đồng

Giải ba, mỗi giải:

7.000.000 đồng

Giải khuyến khích, mỗi giải:

3.000.000 đồng

 

HỒ SƠ DỰ THI


Hồ sơ dự thi được xem là hợp lệ, nếu nội dung giải pháp dự thi thuộc lĩnh vực dự thi tại mục 2 của Thông báo này, bao gồm:

       -         Phiếu dự thi (theo mẫu);

       -         Bản mô tả giải pháp dự thi, toàn văn bản giải pháp dự thi (theo mẫu);

Số hồ sơ dự thi: 2 bộ


THỜI GIAN NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ


-    Hồ sơ dự thi cần được đựng trong phong bì dán kín gửi đến Phòng Kiểm định và Hợp tác phát triển. Điện thoại: 3942907.

-     Thời gian nộp hồ sơ dự thi đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Hồ sơ được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi.