Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng PDF. In Email

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 840/QĐ-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

 

2019122401

 

2019122402