Payday Loans
Vietnamese English
Thông báo HSSV tiếp tục nghỉ học đến hết 29/3/2020 PDF. In Email

THÔNG BÁO

Học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết 29/3/2020

         Căn cứ Công văn số 1499/UBND-SGDĐT ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về thời gian nghỉ học của học sinh, học viên và xét tình hình thực tế về dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo như sau:

 

 

2020031202

 

  


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: