Payday Loans
Vietnamese English
Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020-2025 PDF. In Email

          Sáng 17/6/2020, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội.

 

2020061801

Quang cảnh đại hội

 

         Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2015-2020) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VIII. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VIII cũng như chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của khóa VIII để từ đó đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ; các ý kiến tham luận cũng đã tập trung làm rõ hơn những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác chuyên môn cũng như công tác lãnh đạo các đoàn thể trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ. Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận và góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội và các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra.


2020061802

Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 25 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu 2 Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 40 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


         Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối khóa IX đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định, đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đây là vinh dự và sự động viên rất lớn, song cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trước hết đối với Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, với toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Khối.

         Với tinh thần ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - NÊU GƯƠNG Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Khối đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX đề ra.

         Trong dịp này, đồng chí Phan Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: