Payday Loans
Vietnamese English
Thông báo tuyển dụng giảng viên Giáo dục nghề nghiệp PDF. In Email

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng giảng viên Giáo dục nghề nghiệp


Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên GDNN như sau:
1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:
- Giảng viên nghề Công nghệ Ô tô : 03 Giảng viên.
- Giảng viên nghề May Thời trang : 01 Giảng viên.
- Giảng viên nghề Cơ điện tử : 01 Giảng viên.
- Giảng viên nghề Tự động hóa : 02 Giảng viên.
- Giảng viên nghề Quản trị khách sạn : 01 Giảng viên.

2020092501

 

2020092502