Payday Loans
Vietnamese English
Danh sách người tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề công nghệ ô tô kỳ XI năm 2020 PDF. In Email

DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH

(Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề công nghệ ô tô, kỳ XI năm 2020

Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11)

2020103101

2020103102

 

2020103103

2020103104


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: