Payday Loans

Vietnamese English

LIÊN KẾT WEBSITE

Danh sách File


Thời khóa biểu các Lớp CĐ và TC PDF. In Email
( tải về danh sách file bên dưới )
ATTACHMENTS TITLE
FILEGhi chúFILE SIZELần sửa cuối
DOWNLOAD THIS FILE (KHOA DU LICH HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA DU LỊCH 442 Kb01/07/15 08:17
DOWNLOAD THIS FILE (lan 1 khoa cntt.pdf)LỊCH THI LẦN I HKII KHOA CNTT 134 Kb02/06/15 07:35
DOWNLOAD THIS FILE (Lop-HoclaiCT-Ca16h20.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 8 94 Kb02/02/15 03:54
DOWNLOAD THIS FILE (LopC1-C4-Ca14h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 1 96 Kb02/02/15 03:50
DOWNLOAD THIS FILE (LopC1-C4-Ca9h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 1 96 Kb02/02/15 03:45
DOWNLOAD THIS FILE (LopC13-C15-Ca15h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 4 97 Kb02/02/15 03:53
DOWNLOAD THIS FILE (LopC14-C16-Ca9h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 4 97 Kb02/02/15 03:46
DOWNLOAD THIS FILE (LopC17-C20-Ca10h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 5 98 Kb02/02/15 03:47
DOWNLOAD THIS FILE (LopC17-D1A-B-C-Ca15h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 5 97 Kb02/02/15 03:53
DOWNLOAD THIS FILE (LopC20-C22-Ca10h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 6 99 Kb02/02/15 03:47
DOWNLOAD THIS FILE (LopC22-C23-Ca10h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 7 98 Kb02/02/15 03:47
DOWNLOAD THIS FILE (LopC24-C25-Ca10h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 8 95 Kb02/02/15 03:48
DOWNLOAD THIS FILE (LopC26-Ca14h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 9 95 Kb02/02/15 03:48
DOWNLOAD THIS FILE (LopC4-C8-Ca14h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 2 96 Kb02/02/15 03:52
DOWNLOAD THIS FILE (LopC5-C8-Ca9h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 2 98 Kb02/02/15 03:46
DOWNLOAD THIS FILE (LopC9-C12-Ca14h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 3 97 Kb02/02/15 03:53
DOWNLOAD THIS FILE (LopC9-C13-Ca9h45.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 3 98 Kb02/02/15 03:46
DOWNLOAD THIS FILE (LopD1D-DL-DT-Ca15h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 6 96 Kb02/02/15 03:54
DOWNLOAD THIS FILE (LopDL1B-HoclaiCT-Ca16h20.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 7 95 Kb02/02/15 03:54
DOWNLOAD THIS FILE (LopHoclaiTin-Ca15h35.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 10 91 Kb02/02/15 03:49
DOWNLOAD THIS FILE (LopHoclaiTin-Ca16h20.pdf)ĐIỂM THI LẠI TIN ĐẠI CƯƠNG 11 89 Kb02/02/15 03:49
DOWNLOAD THIS FILE (LopKT-13DL-Ca16h20.pdf)ĐIỂM THI LẠI CHÍNH TRỊ 9 97 Kb02/02/15 03:54
DOWNLOAD THIS FILE (TKB KHOA KINH TE HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA KINH TẾ 291 Kb01/07/15 06:58
DOWNLOAD THIS FILE (TKB KHOA MAY HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA MAY 301 Kb01/07/15 07:00
DOWNLOAD THIS FILE (vvvvv CAC LOP CHUNG HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII CÁC LỚP CHUNG 210 Kb01/08/15 14:12
DOWNLOAD THIS FILE (vvvvvv KHOA DIEN DIEN TU HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ 243 Kb01/08/15 14:12
DOWNLOAD THIS FILE (vvvvvvvv KHOA CO DIEN LANH HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA CƠ ĐIỆN LẠNH 225 Kb01/08/15 14:15
DOWNLOAD THIS FILE (vvvvvvvvv KHOA CO KHI HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA CƠ KHÍ 234 Kb01/08/15 14:13
DOWNLOAD THIS FILE (vvvvvvvvvv KHOA CNTT HKII.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKII KHOA CNTT 222 Kb01/08/15 14:13