Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16
Từ ngày:15/4/2019 Đến ngày:21/4/2019

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
15/4/2019

Nghỉ lễ 

CB-GV-NV

Thứ Ba
16/4/2019

15h00: Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng)

T. Văn

Hội trường Đảng ủy khối

Thứ Tư
17/4/2019

9h00: Họp triển khai Ngày hội VH - TT của khối thi đua các trường CĐ Công lập 2018 - 2019

BCH Công đoàn mở rộng

P. 213

Thứ Năm
18/4/2019
Thứ Sáu
19/4/2019

9h00: : Sinh hoạt truyền thông về Dân số - SKSS, Kiểm soát cân bằng giới tính trong HSSV.

 

---------------------------------------------------------

9h00: Làm việc với công ty DAIWA Viêt Nam

 

--------------------------------------------------------

10h00: Tư vấn tuyển sinh THCS Lê Độ

--------------------------------------------------------

14h00: Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm

 

--------------------------------------------------------

15h00: Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm 

 

---------------------------------------------------------

16h00: Hội ý BGH

P.CTHSSV, HSSV khối sáng các khoa Đ-ĐT, Kinh tế, TĐH và May & TKTT

---------------------------------------

T.Hà, Lãnh đạo P.ĐT, P.TCHC, TTTS

---------------------------------------

T. Nhớ, TT TS&VL

---------------------------------------

UBKT, Tập thể chi uỷ Chi bộ Kinh tế - Du lịch, ĐV Ngô Văn Sáu

--------------------------------------

UBKT, Tập thể chi uỷ Chi bộ Kỹ thuật 2, ĐV Đào Hữu Dũng

---------------------------------------

BGH, Cô Ý

Hội trường

 

 

----------------

P.213

 

---------------

THCS Lê Độ

---------------

P.213

 

---------------

P. 213

 

---------------

P. 216

Thứ Bảy
20/4/2019

7h30: Khai mạc Kỳ đánh giá KNN CNÔT bậc 1

--------------------------------------------------------

8h00-10h30: Ôn tập Modul 3 IC3

Theo KH

--------------------------------------

Theo KH

P.Hội thảo

------------P.TH Tin

Chủ nhật
21/4/2019