Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09
Từ ngày:24/2/2020 Đến ngày:1/3/2020

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
24/2/2020

14h00: Họp chi bộ Hành chính - Quản trị

CB Hành chính - Quản trị

P.213

Thứ Ba
25/2/2020

8h30: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng

------------------------------------------------------

9h00:Họp BCH Đảng ủy

-----------------------------------------------------

15h00:Họp bàn chương trình T-TEP 

-----------------------------------------------------

14h00: Họp Chi bộ Đào tạo - HSSV

Theo QĐ

-------------------------------------

BCH Đảng ủy

-------------------------------------

T.Hà, K.Cơ khí, mời LĐ P.Đào tạo

-------------------------------------

Toàn thể ĐV Chi bộ Đào tạo - HSSV

P.213

-------------

P.213

-------------

P.Hội thảo

------------

P.213

Thứ Tư
26/2/2020

8h30: Họp Chi bộ KTCN1

Toàn thể ĐV Chi bộ KTCN1

VP K.Điện

Thứ Năm
27/2/2020

15h30: Họp Nhóm vay vốn CĐVC TP

T.Văn, Cô Diễm

Tầng 3, 345 Lê T Nghị

Thứ Sáu
28/2/2020

9h00: Hội ý BGH

BGH, Cô Ý

P.216

Thứ Bảy
29/2/2020
Chủ nhật
1/3/2020

6h45: Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2020

T.Thịnh 

01 Trần Quang Diệu