Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01
Từ ngày:1/1/2018 Đến ngày:7/1/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
1/1/2018
Thứ Ba
2/1/2018

7h00:Chào cờ

-----------------------------------------------------------

8h00:Họp giao ban tháng 1

Toàn thể CBGVNV

-----------------------------------------

BGH, Trưởng,phó các đơn vị

Hội trường

----------------

Hội thảo

Thứ Tư
3/1/2018
Thứ Năm
4/1/2018

14h00:Dự Hội nghị lần thứ 14 BCH Liên đoàn Lao động TPĐN

C Hoa

48 Pasteur

Thứ Sáu
5/1/2018

8h00:Hội ý BGH mở rộng

-----------------------------------------------------------

10h00:Họp BCH Đoàn mở rộng

BGH, Trưởng các phòng

-----------------------------------------

BCH Đoàn, Bí thư liên chi

P.213

----------------

P.213

Thứ Bảy
6/1/2018
Chủ nhật
7/1/2018