Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13
Từ ngày:26/3/2018 Đến ngày:1/4/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
26/3/2018

7h00: Khai mạc Hội thi Tay nghề Giỏi cấp TP

-----------------------------------------------------------

7h30: Thi TNG nghề Dịch vụ nhà hàng

-----------------------------------------------------------

8h00: Dự Hội nghị đối thoại tháng 3

 

 

Thầy Hà

---------------------------------------

sinh viên khoa Du lịch

---------------------------------------

Cô Hoa, Đoàn TN (Thầy Hạnh)

Trường CĐ Du Lịch ĐN

 

--------------Hội trường 3 tầng 2, Trung tâm HC

Thứ Ba
27/3/2018

7h30: Thi TNG các nghề kỹ thuật

----------------------------------------------------------

9h00: Ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Kỹ thuật mới NOVAS

Theo QĐ

-----------------------------------------

BGH, Lãnh đạo + GV + HSSV Khoa Tự động hóa 

Trường CĐN

---------------

P. Hội thảo

Thứ Tư
28/3/2018

8h00: Làm việc với Khoa May TKTT

 

-------------------------------------------

9h00: Làm việc với Khoa Cơ Khí

-------------------------------------------

9h00: Đảng ủy làm việc với Chi bộ 2

 

--------------------------------------------

9h30: Làm việc với Khoa CNTT

 

--------------------------------------------

14h00: Làm việc với Khoa Du lịch

 

--------------------------------------------

15h00:Họp BCH Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TP ĐN

---------------------------------------------

15h30: Làm việc với Khoa Kinh tế

P.Đào tạo, Trưởng Khoa, Tổ trưởng CM

----------------------------

P.TCHC, CBGVNV Khoa Cơ Khí

----------------------------

Thầy Văn, cô Thanh, Chi ủy CB 2,Cô Thi

----------------------------

P.Đào tạo, Trưởng Khoa, Tổ trưởng CM

-----------------------------

P.Đào tạo, Trưởng Khoa, Tổ trưởng CM

-----------------------------

Thầy Sơn, Anh Hưng (P.TCHC)

 

-------------------------------

P.Đào tạo, Trưởng Khoa, Tổ trưởng CM

VP Khoa May

 

----------------

VP Khoa CK

----------------

P.213

 

---------------

VP Khoa CNTT

-------------

VP Khoa Du lịch

-------------

548 Trần Cao Vân

-------------

VP Khoa Kinh tế

Thứ Năm
29/3/2018

8h00: Hội nghị trực tuyến  công tác Đoàn

-------------------------------------------

14h00:Làm việc với Khoa Cơ khí

 

Thầy Hạnh

-----------------------------

P.Đào tạo, Trưởng Khoa, Tổ trưởng CM

95 H. Vương

-------------

VP Khoa Cơ Khí

Thứ Sáu
30/3/2018

8h00: Họp Đảng ủy

-------------------------------------------

9h00: Tư vấn Tuyển sinh năm 2018 tại ĐN

 

 

--------------------------------------------

14h00: Họp giao ban quí 1

-------------------------------------------

14h00: Mở đấu thầu giữ xe Trường CĐN ĐN

 

-------------------------------------------

14h30: Làm việc với Khoa Điện - Điện tử

 

-------------------------------------------

15h00: Tư vấn Tuyển sinh năm 2018 tại ĐN

 

 

--------------------------------------------

15h00: Công bố quyết định điều động nhân sự

--------------------------------------------

15h15: Công bố quyết định điều động nhân sự

--------------------------------------------

15h30: Công bố quyết định điều động nhân sự

BCH Đảng bộ

------------------------------

T.Hà, T Dũng, T.Kiên, T.Huy, Cô Hương, A Binh

 

-----------------------------

Thầy Hạnh

------------------------------

BTV Công Đoàn, P.TCHC, Cô Diễm, P.Tài chính

------------------------------

P.Đào tạo, Trưởng Khoa, Tổ trưởng CM

------------------------------

T.Hà, T Dũng, T.Kiên, T.Huy, Cô Hương, A Binh

 

-------------------------------

BGH, P.TCHC, P.TC

-------------------------------

BGH, P.TCHC, P.TC

-------------------------------

BGH, P.TCHC, P.KĐ, P.QTTB

P.213

-------------

trường Nguyễn Thượng Hiền, Th Khê

------------

Thành đoàn 

------------

P.213

 

--------------

VP Khoa Điện - Điện tử

-------------

trường Ng Thượng Hiền, Th Khê

---------------

P.213

 

 

 

 

Thứ Bảy
31/3/2018

6h45-11h: Tư vấn Tuyển sinh năm 2018 tại ĐN

12h30-17h:Tư vấn Tuyển sinh năm 2018 tại ĐN

T.Hà, T Dũng, T.Kiên, T.Huy, Cô Hương, A Binh

Trường Ng Hiền, Trần Phú, Thái Phiên, Ngô Quyền

Chủ nhật
1/4/2018

7h00: Tổng kết kỳ thi tay nghề và Khai mạc Ngày hội Tư vấn tuyển sinh GDNN - Việc làm TP ĐN năm 2018

Thầy Hà, Trưởng các đơn vị, TTTS, GV hướng dẫn + HSSV dự thi

Trường CĐN Du Lịch