Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19
Từ ngày:7/5/2018 Đến ngày:13/5/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
7/5/2018

7h00: Chào cờ tháng 5

----------------------------------------------------------

8h00: Họp giao ban tháng 5

 

----------------------------------------------------------

13h30: Kiểm tra chuyên đề Khoa Du lịch

----------------------------------------------------------

14h00: Họp triển khai tham gia kỳ thi nghề quốc gia năm 2018

-----------------------------------------------------------

14h30:Họp Ban Biên tập bản tin Đào tạo Nghề 

-----------------------------------------------------------

16h45: Bóng đá Nữ (Đội 2 gặp Đội 3)

 

 

-----------------------------------------------------------

17h15: Bóng đá Nam (Đội 1 gặp Đội 4)

Toàn thể CBGVNV

-----------------------------------------

BGH, Trưởng + Phó đơn vị. Đoàn TN

-----------------------------------------

Theo QĐ

----------------------------------------

Cô Hoa

 

-----------------------------------------

Ban Biên tập

-----------------------------------------

K.Đ-ĐT + K.CB + K.NN + K.SPN gặp K.TĐHóa + K.May + P.ĐT, KĐ,CT-HSSV,TT.TS

-----------------------------------------

K.CK + K.KT + P.TCHC   gặp

K.CNTT + K.DL + P.QTTB +P.TC + TT.ĐTTX

Hội trường

---------------

P. Hội thảo

 

--------------

VP Khoa

--------------TT HC

 

----------------

P.213

----------------

Sân bóng Trường

Thứ Ba
8/5/2018

7h30: Thi TN môn vật lý lớp VH K15

-----------------------------------------------------------

8h30: Kiểm tra thực tập TN khoa Kinh tế, CNTT

 

-----------------------------------------------------------

13h30: Thi TN môn Văn lớp VH K15

-----------------------------------------------------------

16h45: Bóng đá Nữ (Đội 1 gặp Đội 4)

 

 

-----------------------------------------------------------

17h15: Bóng đá Nam (Đội 2 gặp Đội 3)

Coi thi theo QĐ

-----------------------------------------

P.Đtao, P.KĐinh & HTPT, Cô Uyên, Cô Lệ Linh, Cô Minh Trang

-----------------------------------------Coi thi theo QĐ

-----------------------------------------

K.CNTT + K.DL + P.QTTB +P.TC + TT.ĐTTX gặp K.CK + K.KT + P.TCHC

-----------------------------------------

K.TĐHóa + K.May + P.ĐT,KĐ,CT-HSSV,TT.TS và GTVL   gặp

K.Đ-ĐT + K.CB + K.NN + K.SPN

P Đa PTien

--------------

Đà Nẵng

 

----------------

P Đa PTien

---------------Sân bóng Trường

Thứ Tư
9/5/2018

Từ 9/5 đến 13/5/2018:  Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý GDNN

-----------------------------------------------------------

7h30: Thi TN môn Hóa lớp VH K15

-----------------------------------------------------------

8h00: Kiểm tra chuyên đề Khoa May & TKTT

-----------------------------------------------------------

8h00: Họp nghiệm thu sân bóng trường

-----------------------------------------------------------

9h00: Tư vấn tuyển sinh THCS, LĐ thuộc diện chính sách

-----------------------------------------------------------

13h30: Thi TN môn Toán lớp VH K15

-----------------------------------------------------------

15h00: Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp VHHT K17

Theo QĐ

 

----------------------------------------

Coi thi Theo QĐ

----------------------------------------

Theo QĐ

-----------------------------------------

BGH, P.TC, P.TCHC

-----------------------------------------

Thầy Hà, TTTS

 

----------------------------------------Coi thi Theo QĐ

----------------------------------------Theo QĐ

 

KS Biển vàng

 

---------------

P Đa PTien

---------------

VP Khoa

----------------

P.213

----------------

UBND Quận Hải Châu

---------------

P.213

---------------

P.213

 

 

Thứ Năm
10/5/2018

8h00: Họp nghe báo cáo Dự án xây dựng nghề trọng điểm

 

-----------------------------------------------------------

8h30: Kiểm tra thực tập TN khoa Tự động hóa

-----------------------------------------------------------

13h30: Làm việc với tập đoàn Mazda (Nhật Bản)

-----------------------------------------------------------

14h00:Họp cụm thi đua các trường Cao đẳng

-----------------------------------------------------------

18h00: Bóng đá CNVC NLĐ TP ĐN năm 2018

         

Đảng ủy, BGH, Trưởng các Phòng, Trưởng + Phó Khoa các nghề trọng điểm

-----------------------------------------

P.Đtao, P.KĐinh & HTPT, A Thịnh

-----------------------------------------

T.Hà, TTTS, K.CK, K.TĐH

-----------------------------------------

T.Sơn, A. Văn, A.NHớ

---------------------------------------- 

Bảng D:CĐN ĐN gặp ĐN Beach

(Mã trận 4)

P.213

 

 

----------------

Đà Nẵng

----------------

P. 213

---------------

P.Hội thảo

---------------Sân 2 Nhà VHLĐ TP

Thứ Sáu
11/5/2018

8h00: BGH làm việc với P.CT HSSV

 

----------------------------------------------------------

8h30: Kiểm tra thực tập TN khoa Điện - Điện tử

BGH, Đoàn TN, P.TCHC, P.TC, P.Đtao, toàn thể CBNV P.CT HSSV

-----------------------------------------

P.Đtao, P.KĐinh & HTPT, A Duy

P.213

 

----------------Đà Nẵng

Thứ Bảy
12/5/2018

8h00: Ôn tập IC3

----------------------------------------------------------

15h00:Bóng đá CNVC NLĐ TP ĐN năm 2018

Theo KH

-----------------------------------------

 Bảng D:CĐN ĐN gặp Môi trường MT      (Mã trận 14)

PTH

---------------

Sân 2 Nhà VHLĐ TP

Chủ nhật
13/5/2018

16h00:Bóng đá CNVC NLĐ TP ĐN năm 2018

 Bảng D:CĐN ĐN gặp Du lịch Bắc Mỹ An     (Mã trận 24)

Sân 2 Nhà VHLĐ TP