Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34
Từ ngày:20/8/2018 Đến ngày:26/8/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
20/8/2018

8h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt về qui trình cán bộ

 

 

-----------------------------------------------------------

9h15: Hội nghị BCH Đảng bộ về qui trình cán bộ

-----------------------------------------------------------

9h45: Hội nghị tập thể BGH về qui trình cán bộ

BGH, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Trưởng + Phó đơn vị, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn, Sở Nội vụ

----------------------------------------

BCH Đảng bộ, Sở Nội vụ

----------------------------------------

BGH, Sở Nội vụ

P.Hội thảo

 

 

 

----------------

P.Hội thảo

----------------

P.Hội thảo

Thứ Ba
21/8/2018

8h00:Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018

 

----------------------------------------------------------

9h00-11h00: Làm việc với Phóng viên Đài VTV8 và Báo thế giới VN

Theo QĐ (BGH, Trưởng các đơn vị

----------------------------------------

T.Sơn

P.213

 

----------------

P.216

Thứ Tư
22/8/2018

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác BHYT HSSV

T.Dũng

04 Đông Giang

Thứ Năm
23/8/2018

14h00: Làm việc với TT Hợp tác đầu tư và quản lý các dự án tại Lào

T.Hà

P.213

Thứ Sáu
24/8/2018

8h00: Họp BTV Đảng ủy

-----------------------------------------------------------

8h30: Họp Đảng ủy tháng 8

-----------------------------------------------------------

8h00: Làm việc với tổ chức Save Children

-----------------------------------------------------------

13h30: Làm việc với tổ chức Save Children

-----------------------------------------------------------

15h00: Học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII

Ban Thường vụ

----------------------------------------Ban chấp hành đảng bộ

----------------------------------------

P.CTHSSV, HSSV K16 theo Tbao

-----------------------------------------

P.CTHSSV, HSSV K16 theo Tbao

----------------------------------------Toàn thể CBGVNV trường

P.216

----------------P.213

----------------

P.H Thảo

----------------

P.H Thảo

----------------

Hội trường

 

 

Thứ Bảy
25/8/2018
Chủ nhật
26/8/2018

Cả ngày: Khám sức khỏe đầu năm

HSSV K18

Hội trường