Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35
Từ ngày:27/8/2018 Đến ngày:2/9/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
27/8/2018

8h00:Họp BCH Thành Đoàn ĐN

-------------------------------------------------------

8h00: Họp tổ chức giảng dạy cho đối tượng THCS

-------------------------------------------------------

14h00: Làm việc với Công ty Khiết Long

 

 

-------------------------------------------------------

16h50: Họp thường kỳ tháng 8 Chi bộ 2

T.Hạnh

------------------------------------

BGH, Trưởng các Phòng, TTĐTTX, Trưởng Khoa CM

-----------------------------------

T.Hà, P.ĐT, P.TCHC, P.QTTB, Lãnh đạo Khoa CNTT, các giáo viên có liên quan

------------------------------------

Đảng viên Chi bộ 2

Thành Đoàn

-------------

P.213

 

-------------

P213

 

 

-------------

VP Khoa May

 

---------T.Hà

Thứ Ba
28/8/2018

8h00: Đảng ủy làm việc với Bí thư các Liên chi và BCH Đoàn trường

T.Văn, Bí thư các Liên chi, BCH Đoàn trường

P.213

Thứ Tư
29/8/2018

8h00: Họp lấy ý kiến về việc thẩm định, phê duyệt dự án nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường CĐN ĐN

-----------------------------------------------------

9h00: Họp BCS lớp

-----------------------------------------------------

14h00: Họp giao ban BCH quân sự Q. Sơn Trà

----------------------------------------------------

15h00: Họp BCS lớp

----------------------------------------------------

15h00: Họp triển khai tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2018

-----------------------------------------------------

15h00: Họp thường kỳ tháng 8 Chi bộ 4

T.Sơn, T.Hà, T.Văn, T.Tân, Cô B.Hà, Cô Thanh, Cô Diệp (P.TC), T.Nhớ (P.TCHC)

------------------------------------P.CT HSSV, BCS các lớp

------------------------------------T.Nhớ

-------------------------------------P.CT HSSV, BCS các lớp

------------------------------------

T.Hà, T.Toàn (K.May TKTT)

 

-----------------------------------

Đảng viên Chi bộ 4

Sở LĐTBXH, Tầng 20, TT  

HC 

--------------

P. Hội thảo

-------------

BCH Q.STra

------------

P. Hội thảo

-------------

Sở LĐ TBXH

24 Trần Phú

------------

P.213

Thứ Năm
30/8/2018

8h00: Làm việc với công ty CP đầu tư Let Online

----------------------------------------------------

14h00: Triển khai dự án kỹ năng thành công Q3 năm 2018

-------------------------------------------------------

15h00:Họp Chi bộ 5

T.Hà, T.Huy (TTTS)

-------------------------------------T.Hà, T.Vũ (P.CT HSSV)

 

-------------------------------------

Toàn thể Đảng viên chi bộ 5

 

 

P.213

--------------Thành Đoàn  

71 Xuân Thủy

----------------

P.213

 

Thứ Sáu
31/8/2018

8h00: Làm việc với Công ty phần mềm Fast

-----------------------------------------------------

9h00: Hội ý BGH

--------------------------------------------------------

14h00: Thẩm định chương trình đào tạo môn GDTC

--------------------------------------------------------

15h00: Gặp mặt Viên chức nghỉ hưu

--------------------------------------------------------

15h30: Thẩm định chương trình đào tạo Khoa Kinh tế

T.Hà, Cô Trang (K.K tế)

-----------------------------------

BGH, T.Nhớ

------------------------------------

Ban xây dựng, Hội đồng thẩm định

-------------------------------------BGH, P.TCHC, P.TC, Công Đoàn

-------------------------------------

Ban xây dựng, Hội đồng thẩm định

P.213

-------------

P.216

----------------

Hội thảo

 

-------------P.213

-------------

Hội thảo

Thứ Bảy
1/9/2018

7h00: Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Quế Sơn

A.Minh (TTTS)

33 H.Vương - Quế Sơn

Chủ nhật
2/9/2018