Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42
Từ ngày:15/10/2018 Đến ngày:21/10/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
15/10/2018

7h15: Khai giảng năm học 2018-2019

---------------------------------------------------------

9h00: Làm việc với Công ty CP BeêGreen

----------------------------------------------------------

Dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW

Toàn thể CBGVNV

-------------------------------------

TTTS

-------------------------------------

T.Hà

Hội trường

---------------

P.213

---------------

TP HCM

Thứ Ba
16/10/2018

14h00: Họp BTV và Kế toán Công Đoàn

BTV CĐ, cô Diễm

P.213

Thứ Tư
17/10/2018
Thứ Năm
18/10/2018

8h00: Họp thống nhất danh mục thiết bị các nghề trọng điểm

----------------------------------------------------------

10h00: Họp Về Đưa HSSV đi học và thực tập tại Cty GermTon 

 

-----------------------------------------------------------

14h30: Họp về công tác Tổ chức giảng dạy các lớp Văn Hóa K2017; K2018 

-----------------------------------------------------------

15h30:Họp rà soát công tác chuẩn bị Kỳ đánh giá kỹ năng nghề năm 2018

BGH, Lãnh đạo các khoa có nghề trọng điểm, P. QTTB

----------------------------------------

T.Hà; T.Thảo (ĐT); T.Định; Cô Diệp ,T.Huy (TTTS),  Toàn thể GV Khoa May - TT

-----------------------------------------

T.Hà; T.Thảo; T.Cảnh; C.Châu; T.Tiến; C.Diệp (Tài Chính)

-----------------------------------------

BTC, Tổ Kỹ thuật, Tổ CSVC

P.213

 

----------------

P.213

 

 

----------------

P.213

 

----------------

P.213

Thứ Sáu
19/10/2018

8h00: Dự Hội thảo kinh nghiệm đào tạo nghề vùng nông thôn các nước G20

-----------------------------------------------------------

9h30: Công ty Gerton làm việc với Sinh viên Cao đẳng khoa May khóa 2016

-----------------------------------------------------------

15h00: Sinh hoạt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN VN

 T.Sơn

 

-----------------------------------------

T.Huy ; GVCN; Lãnh đạo khoa May và Đại diện Cty Gerton

-----------------------------------------

Toàn thể CBGVNV

Hà Nội

 

---------------Hội thảo

 

----------------

Hội trường

Thứ Bảy
20/10/2018

7h30:Khai mạc Kỳ đánh giá Kỹ năng nghề năm 2018 nghề Công nghệ ô tô

-----------------------------------------------------------

7h30: Thi IC3 Modul 1

Theo Kế hoạch

 

----------------------------------------

Theo đăng ký

Hội thảo

 

----------------

19 Hoàng Văn Thụ

Chủ nhật
21/10/2018