Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44
Từ ngày:29/10/2018 Đến ngày:4/11/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
29/10/2018

8h00: Họp liên tịch lần 1

 

--------------------------------------------------------

17h30:Dự Lễ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường QSQK5

Đảng ủy, BGH, CT CĐ, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

--------------------------------------

Thầy Hà

P.213

 

-------------

Trường QSQK5

Thứ Ba
30/10/2018
Thứ Tư
31/10/2018

8h00:Dự Hội thảo " Kết nối cung - cầu giữa Doanh Nghiệp, Viện Trường, Cơ Quan Quản Lý"

---------------------------------------------------------

15h00: Kiểm tra ĐV Chi bộ 4 định kỳ theo KH 

Thầy Thảo

 

--------------------------------------

Theo QĐ

Ks Tre Xanh

 

---------------

P.Kiểm định

Thứ Năm
1/11/2018

7h30: Làm việc với công ty BeeGreen

Lãnh đạo + GV Khoa Dlich, TTTS

Hội An

Thứ Sáu
2/11/2018

9h00: Hội ý BGH

--------------------------------------------------------

15h00: Sinh hoạt Chi bộ tháng 10

BGH, P.TCHC

--------------------------------------

Toàn thể ĐV Chi bộ 4

P.216

--------------

P.213

Thứ Bảy
3/11/2018

13h30: Ôn tập IC3 Modul 2

Theo KH

P.TH

Chủ nhật
4/11/2018