Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46
Từ ngày:12/11/2018 Đến ngày:18/11/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
12/11/2018

8h00:Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phục vụ nhà hàng

----------------------------------------------------------

8h30: Hội nghị CBVC P.Đào tạo

----------------------------------------------------------

9h30: Hội nghị CBVC Khoa Kinh tế

----------------------------------------------------------

15h30: Hội ý BGH với Trưởng các Phòng

T.Hà, Lãnh đạo Khoa DL

 

---------------------------------------Toàn thể CBNV P.Đào tạo

--------------------------------------

Toàn thể CBGVNV Khoa Kinh tế

----------------------------------------

BGH, Trưởng các Phòng

P. Hội thảo

 

---------------

P.213

---------------

P.Hội thảo

----------------

P.213

Thứ Ba
13/11/2018

8h00: Hội nghị CBVC P.CTHSSV

----------------------------------------------------------

9h00: Hội nghị CBVC Khoa TĐH

-----------------------------------------------------------

9h00: Hội nghị CBVC Khoa CNTT

-----------------------------------------------------------

9h00:  Hội nghị CBVC Khoa Ngoại ngữ

----------------------------------------------------------

15h00:Hội nghị CBVC Khoa Cơ bản

-----------------------------------------------------------

14h00: Tham dự Hội nghị ký giao ước thi đua khối các Trường CĐ công lập năm học 18-19

Toàn thể CBNV P.CTHSSV

---------------------------------------

Toàn thể CBGVNV Khoa TĐH

---------------------------------------

Toàn thể CBGVNV Khoa CNTT

---------------------------------------

Toàn thể CBGV Khoa Ngoại ngữ

----------------------------------------

Toàn thể CBGV Khoa Cơ bản

---------------------------------------

T. Sơn, T.Dũng, Cô Ngân

P.213

---------------

VP. Khoa 

---------------

P.Hội thảo

---------------

VP KHoa

---------------

P.213

---------------

Trường CĐN DL

Thứ Tư
14/11/2018

13h30: Hội nghị CBVC Khoa Cơ Khí

--------------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBVC P.KĐ & HTPT

--------------------------------------------------------

15h00: Hội nghị CBVC Khoa May TKTT

Toàn thể CBGVNV Khoa CK

--------------------------------------

Toàn thể CBNV P.KĐ & HTPT

--------------------------------------

Toàn thể CBGVNV Khoa MayTKTT

P.Hội thảo

--------------

P.106

-------------

P.213

Thứ Năm
15/11/2018

9h00: Đảng ủy làm việc với Đoàn TN về công tác nhân sự

 

--------------------------------------------------------

8h30: Hội nghị CBVC Khoa SP GDNN

---------------------------------------------------------

15h00: Hội nghị CBVC TTTS và GTVL

---------------------------------------------------------

15h00: Hội nghị CBVC Khoa Điện Điện tử

T.Văn, T.Mẫn, C.Trâm. T.Tiến, T.Hạnh. C.Chung, C.My, C.Hồng, C Diễm

---------------------------------------

Toàn thể CBGVNV Khoa SP GDNN

----------------------------------------

Toàn thể CBNV TTTS Và GTVL

-------------------------------------

Toàn thể CBGV Khoa Điện ĐT

P.213

 

 

---------------

P.213

---------------

VP TT

--------------

P. Hội thảo

Thứ Sáu
16/11/2018

8h00: Hội nghị CBVC P.TCHC

---------------------------------------------------------

14h00: Tập huấn hướng dẫn đánh giá XL CĐCS và phối hợp tổ chức HN CBCCVC năm 2018

Toàn thể CBNV P.TCHC

------------------------------------

T.Dũng, T.Minh

 

P.213

--------------

48 Pasteur

 

Thứ Bảy
17/11/2018

7h30: Thi chứng chỉ IC3 Modul 2

 

Theo đăng ký

 

19 Hoàng Văn Thụ

Chủ nhật
18/11/2018