Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48
Từ ngày:26/11/2018 Đến ngày:2/12/2018

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
26/11/2018

Từ 26/11 đến 30/11/2018: Tập huấn Kỹ năng mềm 

-----------------------------------------------------------

9h00: Rà soát hồ sơ công tác xây dựng Đảng

 

-----------------------------------------------------------

15h00: Họp thường kỳ Chi bộ 4

T.Vũ (P.CT HSSV)

 

-----------------------------------------

T. Văn, T Nhớ, Bí thư các Chi bộ

 

-----------------------------------------

Toàn thể ĐV Chi bộ 4

Hà Tĩnh

 

---------------

P 213

 

---------------

P. 213

Thứ Ba
27/11/2018

8h00: Hội ý BTV CĐ và Ban Thanh tra ND

--------------------------------------------------------

16h00: Kết nạp Đảng viên mới Phan Việt Hùng

---------------------------------------------------------

Tham gia biên soạn bộ chuẩn đánh giá và tài liệu hướng dẫn tổ chức giảng dạy và CSVC nghề Cơ điện tử từ ngày 27/11 đến 02/12/2108

BTV CĐ, Ban TTND

---------------------------------------

Toàn thể ĐV Chi bộ 1

---------------------------------------

T.Hùng, T.Tân  (K. TĐH)

P. 213

--------------

Hội thảo

--------------

Quy Nhơn

Thứ Tư
28/11/2018

8h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2018

---------------------------------------------------------

9h30: Làm việc với Cocobay

 

--------------------------------------------------------

10h00: Hội ý BGH

---------------------------------------------------------

15h00:Làm việc với Công ty CP Dịch vụ và Đào tạo thế giới Bất động sản 

-------------------------------------------------------

15h30: Họp BGH và Phòng Đào tạo

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

 

---------------------------------------

T.Hà, Lãnh đạo K Du lịch, T. Huy ( TTTS)

---------------------------------------

BGH, cô Ý

---------------------------------------

T.Hà, Lãnh đạo Khoa Kinh tế, T.Huy (TT.TSVL)

----------------------------------------

T. Hà, toàn thể CBVN P. ĐT

P.213

 

--------------

P.118

 

--------------

P.216

--------------

P.213

 

--------------

P. Đào tạo

Thứ Năm
29/11/2018

8h00: Hội nghị CBVC trù bị

 

---------------------------------------------------------

29-30/11/2018: Tham dự Hội thảo tổng kết Dự án YouthSpark Career Readiness

--------------------------------------------------------

19h00: Dự khai mạc Hội thảo Công nghệ mới

Đảng ủy, BGH, CT CĐ, BT Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

---------------------------------------

T.Huy (TTTS & GTVL)

 

---------------------------------------

T.Nhớ

P.213

 

--------------

KS Trường Sơn Tùng 5

--------------

KS Furama

Thứ Sáu
30/11/2018
Thứ Bảy
1/12/2018

7h30: Hội nghị CBVC năm 2018

----------------------------------------------------------

13h30: ÔN tập IC3 Modul 3

---------------------------------------------------------

15h00: Đưa SV đi thực tế tại HoiAn Town

Toàn thể CBGVNV Trường

-------------------------------------

Theo KH

-------------------------------------

GV Khoa DL, sv  QTKS K17, K18

Hội trường

--------------

P.TH

--------------

Hội An

Chủ nhật
2/12/2018