Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22
Từ ngày:27/5/2019 Đến ngày:2/6/2019

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
27/5/2019
Thứ Ba
28/5/2019
Thứ Tư
29/5/2019

8h00: Kiểm tra hiện trạng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

 

-------------------------------------------------------

8h30: Họp BCH Đảng bộ

T. Sơn, A. Như, C. Thư, Đại diện Sở TC, Sở TN & MT, Sở XD, Ban QL & KT nhà ĐN.

--------------------------------------

BCH Đảng bộ

P. 213

 

 

---------------

P.213

Thứ Năm
30/5/2019

8h00: Hội thảo khoa học khoa Cơ bản

 

-------------------------------------------------------

14h00: Đảng ủy khối về dự sinh hoạt chi bộ Sư phạm - Cơ bản

Khoa Cơ bản, Đại biểu theo giấy mời

--------------------------------------

Đại diện Đảng ủy khối, toàn thể Đảng viên CB Sư phạm - Cơ bản

Hội thảo

 

---------------

P.213

 

Thứ Sáu
31/5/2019

8h00: Hội thảo giảng dạy Anh văn cơ bản theo chương trình mới của Tổng cục GDNN

------------------------------------------------------

Thi TOEIC đợt 3

-------------------------------------------------------

14h00: Soát xét quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản lý tài sản, quy trình quan hệ doanh nghiệp

-----------------------------------------------------

15h00: Lễ kết nạp Đảng viên mới, Chi bộ Đào tạo - HSSV

-----------------------------------------------------

15h30: Họp BCH Hội bảo trợ người khuyết tật Thành phố

Khoa Ngoại ngữ, Đại biểu theo giấy mời

-----------------------------------

Theo đăng ký

--------------------------------------

BGH, T. Phú, T. Thảo, C. Diệp, T. Nuôi, T. Định, T. Cảnh, T. Như, C. Dung, T. Huy, T. Minh

------------------------------------

Toàn thể chi bộ Đào tạo - HSSV

 

-----------------------------------

T.Sơn

VP Khoa Ngoại ngữ

---------------

9 HVT

---------------

P. 213

 

 

--------------

Hội thảo

 

-------------

548 TCV

Thứ Bảy
1/6/2019

8h00: Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển chương trình đào tạo các nghề Khoa CNTT trong giai đoạn hiện nay"

Mời BGH, giảng viên dạy qua ban khoa CNTT, giảng viên PNV, CBGVNV Khoa CNTT, mời chuyên gia, mời các CBGVNV quan tâm

Hội thảo

Chủ nhật
2/6/2019