Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45
Từ ngày:4/11/2019 Đến ngày:10/11/2019

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
4/11/2019

7h00: Chào cờ

---------------------------------------------------

8h00: Họp giao ban tháng 11

 

---------------------------------------------------

14hh00: Họp triển khai kế hoạch Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và Thanh niên SV Q.ST

Toàn thể CBGVNV

------------------------------------

BGH, Trưởng + Phó các đơn vị, Bí thư Đoàn TN

------------------------------------

A.Như

 

Hội trường

--------------

P.Hội thảo

 

--------------

01 TQDieu

Thứ Ba
5/11/2019

6h45: Dự đại hội thi đua "CCB gương mẫu"

------------------------------------------------------

14h00: Họp ban kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm 2019

T.Hưng

----------------------------------

Theo QĐ

TTHC TP

-------------

 

P.213

Thứ Tư
6/11/2019

8h00: Họp Giao ban tháng 10 BCH Quân sự Quận Sơn Trà

-----------------------------------------------------

8h45: Tiếp đoàn Kiểm tra của Sở XD TP ĐN:  Nghiệm thu đưa vào sử dụng Xưởng Cơ Khí

-----------------------------------------------------

14h00: Làm việc với công ty Quản ký tòa nhà PMC

T.Thịnh

 

--------------------------------------

T.Nhớ, A.Như, T.Toàn, T.Lĩnh, T.HVMinh

-------------------------------------

T.Hà, Lãnh đạo: TTTS, K.TĐH, K.Điện ĐT

BCH Q.ST

 

--------------

P.213

 

--------------

P.213

Thứ Năm
7/11/2019

9h00: Họp BCH Đoàn Trường mở rộng

------------------------------------------------------

14h00: Tập huấn đào tạo trực tuyến E_learning

BCH Đoàn trường, các BTLC

-------------------------------------

Theo QĐ

P.213

--------------

Phòng TH HDDL

Thứ Sáu
8/11/2019

8h00: Hội ý BGH

-------------------------------------------------------

8h30: Dự họp Báo cáo tình hình thực hiện dự án Quý III và triển khai kế hoạch Quý IV

-------------------------------------------------------

13h00: Tổng duyệt chương trình DANAVTC’S GOT TALENT

BGH, Cô Ý

-------------------------------------T.Vũ (P.CT HSSV)

 

------------------------------------

BTV Đoàn trường, các Liên chi, chi Đoàn có tiết mục tham gia

P.216

--------------

P.2 Thành Đoàn ĐN

--------------

Hội Trường

Thứ Bảy
9/11/2019

7h00: Ngày hội chào đón HS-SV khóa mới

 

 

------------------------------------------------------

17h00: Chung kết chương trình DANAVTC’S GOT TALENT

 

BCH Đoàn Thanh niên, Các Liên chi đoàn, mời BGH, Trưởng các đơn vị và GVCN các lớp

------------------------------------

BCH Đoàn Thanh niên, Các Liên chi đoàn, mời BGH, Trưởng các đơn vị và GVCN các lớp

Sân trường

 

 

-------------

Hội trường

Chủ nhật
10/11/2019