Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46
Từ ngày:11/11/2019 Đến ngày:17/11/2019

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
11/11/2019

13h30: Rà soát công tác xây dựng hồ sơ chuyên môn đào tạo

-----------------------------------------------------

14h30: Hiệu trưởng làm việc với P.Tài chính

T.Hà, Trưởng các Phòng: Đào tạo, CT HSSSV, BĐCL, TTTS

-------------------------------------

T.Sơn, toàn thể CBNV P.Tài chính

P.213

 

-------------

P.213

Thứ Ba
12/11/2019

8h30-9h00: Hội ý BGH

---------------------------------------------------

8h00: Hội nghị CBCCVC P.QTTB, P.TC

----------------------------------------------------

9h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Kinh tế

----------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBCCVC P.BĐCL

----------------------------------------------------

15h00: Hiệu trưởng làm việc với P.TC và TTTS về công tác thanh toán tuyển sinh năm 2019

BGH, Cô Ý

---------------------------------------Toàn thể CBNV P.QTTB, P.TC

--------------------------------------

T. Hà, Toàn thể CBNV K.Kinh tế

--------------------------------------

Toàn thể CBNV P. BĐCL

--------------------------------------

T.Sơn, P.TC, A.Minh, A.Tiến, C.Hương, T.Kiên, T. NĐAVũ

P.216

--------------

P.213

--------------

P.Hội thảo

-------------

P.BĐCL

-------------

P.213

Thứ Tư
13/11/2019

7h45: Phòng Đào tạo làm việc với Giáo vụ các Khoa chuyên môn về công tác Giáo vụ

----------------------------------------------------

8h00: Hội nghị CBCCVC Khoa CNTT

----------------------------------------------------

9h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Ngoại ngữ

----------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBCCVC P. CT HSSV

----------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Cơ Khí

----------------------------------------------------

14h30:  Hội nghị CBCCVC TTTS & GTVL

T.Hà, P.Đào tạo, Giáo vụ các Khoa

--------------------------------------

T.Hà, Toàn thể CBNV Khoa CNTT

--------------------------------------

Toàn thể CBNV Khoa Ngoại ngữ

--------------------------------------

T.Nhớ, Toàn thể CBNV P. CTHSSV

--------------------------------------

Toàn thể CBNV Khoa Cơ Khí

---------------------------------------

Toàn thể CBNV TTTS

P.213

 

-----------

P.213

-----------

P. Hội thảo

------------

P.213

-----------

P. Hội thảo

-------------

TTTS

Thứ Năm
14/11/2019

8h00: Hội thảo "Năng lượng tái tạo và tiềm năng ứng dụng"

---------------------------------------------------

8h00: Hội nghị CBCCVC Phòng Đào tạo

----------------------------------------------------

8h30: Hội nghị CBCCVC Khoa May TKTT

----------------------------------------------------

14h00: Tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các Trường Cao đẳng công lập năm học 2019-2020

----------------------------------------------------

15h00: Hội nghị CBCCVC Khoa SP GDNN

---------------------------------------------------

15h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Du lịch

Toàn thể Lãnh đạo, GVNV, SV Khoa Tự động hóa, GV quan tâm

--------------------------------------Toàn thể CBNV P.ĐT

--------------------------------------

T.Hà, Toàn thể CBNV Khoa May

--------------------------------------

T.Sơn, T.Văn

 

 

--------------------------------------

Toàn thể CBNV Khoa SP

--------------------------------------

T.Hà, Toàn thể CBNV K. Du lịch

Hội trường

 

---------------

P.213

--------------

P.Hội thảo

--------------

Trường CĐ Thương Mại

(45 DSTK)

--------------

P.213

--------------

P.TH HDDL

Thứ Sáu
15/11/2019

Tham dự diễn đàn Quốc gia "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì từ 15/11 đến 16/11/2019

------------------------------------------------------

8h00: Hội nghị CBCCVC P. TCHC

------------------------------------------------------

8h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Điện - Điện tử

------------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Cơ Bản

------------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBCCVC Khoa Tự động hóa

------------------------------------------------------

14h00: Đón đoàn Phụ huynh, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Cừ về tham quan học tập định hướng nghề nghiệp tại trường

T.Sơn

 

 

--------------------------------------

Toàn thể CBNV P.TCHC

-------------------------------------

T.Hà, Toàn thể CBGVNV K.Điện

-------------------------------------

Toàn thể CBGVNV Khoa Cơ Bản

-------------------------------------

T.Hà, Toàn thể CBGVNV K.TĐH

--------------------------------------

T.Nhớ, Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, CT HSSV, BĐCL, TCHC, Các Khoa CM chuẩn bị P.TH

Hà Nội

 

 

--------------

P.213

--------------

P.Hội thảo

--------------

P.213

--------------

VP Khoa TĐH

--------------P.Hội thảo

 

Thứ Bảy
16/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019