Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48
Từ ngày:25/11/2019 Đến ngày:1/12/2019

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
25/11/2019

8h00: Họp BCH Đảng ủy

-------------------------------------------------------

8h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa Cơ Khí

-------------------------------------------------------

14h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa Đ-ĐT

BCH Đảng ủy

-------------------------------------

Theo QĐ

-------------------------------------

Theo QĐ

P.213

---------------

VP Khoa CK

---------------

VP Khoa Điện

Thứ Ba
26/11/2019

8h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa CNTT

 

-------------------------------------------------------

14h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa DL

Theo QĐ

 

-------------------------------------

Theo QĐ

VP Khoa CNTT

---------------

VP Khoa DL

Thứ Tư
27/11/2019

8h00: Lễ ký kết hợp tác với Cty Quản lý và khai thác tòa nhà PMC

-------------------------------------------------------

8h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa May 

-------------------------------------------------------

9h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa Cơ Bản

-------------------------------------------------------

14h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa Sư phạm GDNN, Khoa Ngoại ngữ

-------------------------------------------------------

14h30: Tiếp đón công ty CP Long Hậu

BGH, K. Điện-ĐT, TTTS, HSSV K. Điện-ĐT.

-------------------------------------

Theo QĐ

-------------------------------------

Theo QĐ

-------------------------------------

Theo QĐ

 

-------------------------------------

T. Hà, T. Huy (TTTS)

Hội thảo

 

---------------

VP Khoa May

---------------

VP Khoa CB

---------------

VP Khoa 

 

---------------

P.213

Thứ Năm
28/11/2019

8h00: Dự Hội nghị triển khai, thực hiện Chỉ thị  35-CT/TW của Bộ CT (Khóa XII)

-----------------------------------------------------

8h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn P.BĐCL, P.CT HSSV

------------------------------------------------------

9h00: Lễ phát bằng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng"

 

------------------------------------------------------

14h00: Hội nghị CBCCVC năm 2019 trù bị 

T.Văn

 

-------------------------------------

Theo QĐ

 

--------------------------------------

BGH, P.ĐT, Lãnh đạo K.DL, GV giảng dạy, Học viên, Lãnh đạo Quận Sơn Trà

--------------------------------------

Đảng ủy, BGH, Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

ĐUK (47 XVNT)

--------------

Các đơn vị

 

--------------

P.Hội thảo

 

 

--------------

P.213

Thứ Sáu
29/11/2019

8h00: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn P.Đào tạo

 

-------------------------------------------------------

15h00: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu

Theo QĐ

 

-------------------------------------

BGH, Công Đoàn, Trưởng các đơn vị, CBNV P. CT HSSV, A.Thuận

P.ĐT

 

--------------

P.213

Thứ Bảy
30/11/2019

7h30: Hội nghị CBCCVC năm 2019

Toàn thể CBGVNV

Hội trường

Chủ nhật
1/12/2019