Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29
Từ ngày:13/7/2020 Đến ngày:19/7/2020

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
13/7/2020

8h00: Hội ý BGH mở rộng

BGH, Trưởng + Phó các phòng, TT

P.213

Thứ Ba
14/7/2020

14h00: Họp chương trình giảng dạy các môn học chung

BGH, P.ĐT, Trưởng + Phó các khoa: Cơ bản, Ngoại ngữ, CNTT

P.213

Thứ Tư
15/7/2020

8h00: Làm việc với Công ty Long Hậu

---------------------------------------------------

8h00: Họp liên tịch

 

---------------------------------------------------

9h30: Tổng kết Tuyển sinh đợt 1 và triển khai kế hoạch tuyển sinh đợt 2

T.Huy (TTTS)

-------------------------------------

BGH, Trưởng đơn vị, Bí thư Đoàn TN

-------------------------------------

BGH, Trưởng các đơn vị và các thành viên tham gia TS đợt 1 

Khu D

--------------

P.213

 

---------------

P.Hội thảo

Thứ Năm
16/7/2020

8h00: Lịch tiếp dân

-------------------------------------------------

8h30: Họp chi bộ Đào tạo - HSSV

-------------------------------------------------

15h00: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Theo phân công

--------------------------------

Toàn thể ĐV Chi bộ ĐT-HSSV

--------------------------------

Toàn thể CBGVNV Trường, mời Ban thi đua thành phố

P.219

-----------

P.213

----------

Hội trường

Thứ Sáu
17/7/2020

9h00: Làm việc với Công ty SMC 

T. Hà, C. Thanh, T. Thảo, T. Định

P.213

Thứ Bảy
18/7/2020

8h00: Hội nghị tập huấn công tác Đoàn, triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

BCH Đoàn trường, BT các Liên chi, Đoàn viên TN, T.Dũng (P.CT HSSV), mời Báo cáo viên Thành đoàn ĐN

P.Hội thảo

Chủ nhật
19/7/2020