Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40
Từ ngày:28/9/2020 Đến ngày:4/10/2020

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
28/9/2020

8h00: Dự Đại Hội thi đua yêu nước TP ĐN lần thứ V (2020-2025)

----------------------------------------------------

8h00: Họp rà soát công tác kiểm định trường

----------------------------------------------------

14h00: Họp BCH Thành Đoàn mở rộng

T.Nhớ, T.Cảnh

 

-----------------------------------

GBH, Trưởng các đơn vị

-----------------------------------

A.Hoàng Vũ, A.Nam

Nhà hát TV

 

--------------

P.213

--------------

Thành đoàn 

Thứ Ba
29/9/2020

8h-11h: Thẩm định CT Khoa Điện-Điện tử

------------------------------------------------

14h00: Dự Hội nghị giao ban các Khối thi đua

------------------------------------------------

14h-16h00: Thẩm định CT Khoa CNTT

-----------------------------------------------

16h00: Công ty Biển Đông gặp mặt đoàn HSSV tham gia thi Tay nghề Quốc gia của Trường

Theo QĐ

------------------------------------

T.Nhớ

------------------------------------

Theo QĐ

-----------------------------------

BGH, P.ĐT, Công Đoàn, Khoa TĐH, HSSV tham gia dự thi, Công ty Biển Đông.

P.213

--------------

ĐUK

-------------

P.213

-----------

P.213

Thứ Tư
30/9/2020

8h00: Kiểm tra hồ sơ các Chi bộ

-----------------------------------------------

14h00: Công bố QĐ bổ nhiệm CBVCQL 

 

-----------------------------------------------

14h15: Công bố QĐ bổ nhiệm CBVCQL 

-----------------------------------------------

14h30-16h00: Thẩm định CT Khoa Kinh tế

UBKT, Chi ủy các Chi bộ

----------------------------------

BGH, P.TCHC, CBGVNV Khoa CNTT

----------------------------------

BGH, P.TCHC, CBGVNV Khoa CK

---------------------------------

Theo QĐ

P.213

------------

P.213

 

------------

P.213

-----------

P.213

Thứ Năm
1/10/2020

8h-11h: Thẩm định CT Khoa Du lịch

-------------------------------------------------

14h00-17h00: Thẩm định chương trình Khoa Cơ khí

Theo QĐ

--------------------------------------

Theo QĐ

P.213

-----------

P.213

Thứ Sáu
2/10/2020

8h-11h: Thẩm định CT Khoa May TKTT

Theo QĐ

P.213

Thứ Bảy
3/10/2020
Chủ nhật
4/10/2020