Payday Loans

bannermoi

Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04
Từ ngày:21/1/2019 Đến ngày:27/1/2019

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
21/1/2019

7h30: Liên hệ công tác với các Trường THCS, THPT tại Quảng Nam

------------------------------------------------------

8h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Kinh tế

-------------------------------------------------------

9h00: Hội ý BGH mở rộng

-------------------------------------------------------

14h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Cơ Khí

-------------------------------------------------------

14h00: Nghiệm thu Quy trình BĐCL: TTTS & GTVL, P.CT HSSV

-------------------------------------------------------

15h00: Họp triển khai dự án "Kỹ năng nghề thành công" giai đoạn 2018-2020

T.Nhớ, T.Tiến (TTTS), A.Bình

 

--------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

BGH, Công Đoàn (T.Văn), cô Ý

-------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

Theo giấy mời trên Bin

 

--------------------------------------T.Hà, T.Vũ (P.CT HSSV)

Quảng Nam

 

---------------

VP K.K te

 

--------------

P.216

-------------

VP K.CK

 

--------------

P.213

 

--------------

Thành Đoàn ĐN

Thứ Ba
22/1/2019

8h00: Họp BTV và Tổ trưởng CĐ

-------------------------------------------------------

8h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Điện - Điện tử

-------------------------------------------------------

9h30: Họp công tác truyền thông

 

 

-------------------------------------------------------

10h30-11h30: Làm việc TT xúc tiến đầu tư Miền trung và các nhà đầu tư Hàn Quốc.

------------------------------------------------------

14h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa CNTT

-------------------------------------------------------

14h00: Nghiệm thu Quy trình BĐCL: P.TCHC

BTV, Tổ trưởng CĐ

-------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

T.Hà, Vũ, Tiến (TTTS), Nam (P.TCHC), Vũ (P.CT HSSSV), Hạnh

-------------------------------------- T.Hà, T.Thảo, T.Huy, Lãnh đạo K. Điện - Điện tử, K. TĐH

--------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

Theo giấy mời trên Bin

P.213

--------------

VP K.Đ-Đtu

 

--------------

P.217

 

 

--------------P.213

 

--------------

VP K.CNTT

 

--------------

P.213

Thứ Tư
23/1/2019

8h00: Nghiệm thu Quy trình BĐCL: P.TC

---------------------------------------------------------

8h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Tự động hóa

-------------------------------------------------------

14h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Du lịch

------------------------------------------------------

15h00: Chương trình "Xuân yêu thương" và Trao vé xe về quê ăn Tết cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn

------------------------------------------------------

15h30: BGH họp với Khoa Ngoại ngữ: Triển khai công tác dạy ngoại ngữ mới

Theo giấy mời trên Bin

--------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

Lãnh đạo Trường, đại diện các đơn vị trực thuộc, BTV Đoàn TN, HSSV

--------------------------------------

T.Hà, Toàn thể CBGV Khoa NN

P.213

--------------

VP K.TĐH

 

--------------

VP K.DL

 

--------------

Hội trường

 

 

--------------

P.213

Thứ Năm
24/1/2019

8h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Ngoại ngữ

-------------------------------------------------------

14h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa May TKTT

Theo KH

 

--------------------------------------

Theo KH

 

VP K.Ngngu

 

--------------

VP K.May

 

Thứ Sáu
25/1/2019

8h00: Học tập NQ BCH TW8 (Khóa XII), NQ số 33-NQ/TW và 35-NQ/TW

---------------------------------------------------------

10h00: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

-------------------------------------------------------

14h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Sư phạm GDNN

-------------------------------------------------------

15h00: Thanh kiểm tra hồ sơ HK1 (2018-2019)

Khoa Cơ Bản

Toàn thể CBNV, GV (không có giờ giảng)

---------------------------------------

Toàn thể Đảng viên

 

--------------------------------------

Theo KH

 

--------------------------------------

Theo KH

Hội trường

 

----------------

Hội trường

 

--------------VP K.SPN

 

--------------

VP K.CB

 

Thứ Bảy
26/1/2019

8h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2018 và chương trình "Tết sum vầy"

--------------------------------------------------------

9h00: Hoạt động "Mừng Đảng Đón Xuân 2019"

T.Văn

 

---------------------------------------

Toàn thể CBGVNV trường

02 OIK

 

--------------

Tiền sảnh khu A

Chủ nhật
27/1/2019