Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49
Từ ngày:30/11/2020 Đến ngày:6/12/2020

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
30/11/2020

8h00: Dự Hội nghi về công tác thanh tra

------------------------------------------------------

9h00: Công bố QĐ điều động CBNV

 

 

------------------------------------------------------

9h15: Làm việc với P.BĐCL

-----------------------------------------------------
10h00: Kỳ kiểm tra đánh giá Lớp KTV sửa chữa chung & sửa chữa thân xe, sơn ô tô

------------------------------------------------------

10h45: họp chi bộ sư phạm cơ bản 

-----------------------------------------------------

13h30: Dự Hội thảo ICCCI 2020

 

----------------------------------------------------

14h00: Dự Hội nghị CB chủ chốt

 

----------------------------------------------------

14h00: Rà soát hồ sơ kiểm tra các chi bộ.

 

----------------------------------------------------

16h00: Họp Hội đồng ĐGKNN Thí điểm CĐT và ĐCN.

Thầy Nhớ

------------------------------------

BGH, P.TCHC, Lãnh đạo + NV P.BĐCL, T.Thảo, C. Lan, C.Chinh (P.ĐT) 

-------------------------------------

BGH, Lãnh đạo + NV P.BĐCL

------------------------------------

BGH, K.Cơ khí, giảng viên TMC

 

--------------------------------------

Đảng viên CB SP-CB

--------------------------------------

T.Hà

 

-------------------------------------

A. Hoàng Vũ, A.Nam

 

------------------------------------

Đảng ủy, Đại diện các chi bộ

 

--------------------------------------

Theo QĐ

 

42 B.Đằng

----------

P.213

 

 

--------------

P.213

-------------

P. Hội thảo

 

---------------

P. 213

------------

ĐH CNTT Việt Hàn

-------------

Thành đoàn ĐN

-------------

P.213

 

-------------

P.213

Thứ Ba
1/12/2020

8h00: Làm việc với P.TCHC về CT Kiểm định, quy trình BĐCL

-----------------------------------------------------

9h30: Họp Chi bộ Hành chính - Quản trị

-----------------------------------------------------

14h00: Làm việc với P.Đào tạo về CT Kiểm định, quy trình BĐCL

----------------------------------------------------

15h30: Làm việc với Khoa Kinh tế

BGH, P.BĐCL, Lãnh đạo P.TCHC

 

---------------------------------------Đảng viên CB HC-QT

---------------------------------------

BGH, P.BĐCL, Lãnh đạo P. ĐT

 

--------------------------------------

T.hà, Lãnh đạo + GV K.KT, mời cô Lệ Linh (K.TĐH)

P.216

 

--------------

P.213

-------------

P.216

 

------------

P.213

Thứ Tư
2/12/2020

8h00:Tiếp đoàn kiểm tra Đảng ủy khối.

----------------------------------------------------

8h30: Làm việc với P.Tài chính về CT Kiểm định, quy trình BĐCL

-----------------------------------------------------

9h00: Làm việc với P.QTTB về CT Kiểm định, quy trình BĐCL

-----------------------------------------------------

14h00: Làm việc với P.CT HSSV về CT Kiểm định, quy trình BĐCL

-----------------------------------------------------

16h00: Làm việc với TTTS & GTVL về CT Kiểm định, quy trình BĐCL

T .Văn, T. Hà, T. Nhớ, C. Ý 

--------------------------------------BGH, P.BĐCL, Lãnh đạo P.TC

 

---------------------------------------

BGH, P.BĐCL, Lãnh đạo P.QTTB

 

---------------------------------------

BGH, P.BĐCL, Lãnh đạo P.CT HSSV

---------------------------------------

BGH, P.BĐCL, Lãnh đạo TTTS & GTVL

 

P.213.

------------P.216

 

--------------

P.216

 

-------------

P.216

 

--------------

P.216

Thứ Năm
3/12/2020

8h00: Tập huấn cho lực lượng cốt cán năm 2020

-------------------------------------------------------

8h00:  Làm việc với Ban thường vụ đảng ủy khối.

T.Văn, T.Dũng, C.Ý

--------------------------------------

Ban chấp hành đảng bộ.

48 Pasteur

-------------

P.213

Thứ Sáu
4/12/2020

9h00: Hội ý BGH

BGH, P.TCHC

P.216

Thứ Bảy
5/12/2020

7h30: Hội nghị CBCCVC năm 2020

Toàn thể CBGVNV 

Hội trường

Chủ nhật
6/12/2020