Payday Loans
Vietnamese English
 
Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29
Từ ngày:13/7/2020 Đến ngày:19/7/2020

Tuần tới
 
Tháng tới
 THỨ/NGÀY  NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Thứ Hai
13/7/2020

8h00: Hội ý BGH mở rộng

BGH, Trưởng + Phó các phòng, TT

P.213

Thứ Ba
14/7/2020

14h00: Họp chương trình giảng dạy các môn học chung

BGH, P.ĐT, Trưởng + Phó các khoa: Cơ bản, Ngoại ngữ, CNTT

P.213

Thứ Tư
15/7/2020

8h00: Làm việc với Công ty Long Hậu

---------------------------------------------------

8h00: Họp liên tịch

 

---------------------------------------------------

9h30: Tổng kết Tuyển sinh đợt 1 và triển khai kế hoạch tuyển sinh đợt 2

T.Huy (TTTS)

-------------------------------------

BGH, Trưởng đơn vị, Bí thư Đoàn TN

-------------------------------------

BGH, Trưởng các đơn vị và các thành viên tham gia TS đợt 1 

Khu D

--------------

P.213

 

---------------

P.Hội thảo

Thứ Năm
16/7/2020

8h00: Lịch tiếp dân

-------------------------------------------------

8h30: Họp chi bộ Đào tạo - HSSV

-------------------------------------------------

15h00: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Theo phân công

--------------------------------

Toàn thể ĐV Chi bộ ĐT-HSSV

--------------------------------

Toàn thể CBGVNV Trường, mời Ban thi đua thành phố

P.219

-----------

P.213

----------

Hội trường

Thứ Sáu
17/7/2020

9h00: Làm việc với Công ty SMC 

T. Hà, C. Thanh, T. Thảo, T. Định

P.213

Thứ Bảy
18/7/2020
Chủ nhật
19/7/2020