Payday Loans

Vietnamese English
Địa chỉ: Tầng 2, khu B. Email: bichlienvo76@gmail.com

 

 20161908bmnn

 

 

* Ban lãnh đạo

Trưởng Bộ Môn: Võ Thị Bích Liên
Email: bichlienvo76@gmail.com
DĐ: 0935.616.871

Phó Trưởng Bộ Môn: Trần Thị Việt Nga
Email: vngaktkt@yahoo.com.vn
DĐ: 0989.953988

 

* Chức Năng - Nhiệm Vụ

 

  • Chức Năng

 

       1. Bộ môn Ngoại ngữ giúp Hiệu Trưởng trong việc nghiên cứu, xây dựng và lập kế hoạch, tiến độ giảng dạyngoại ngữ cơ bản và chuyên ngànhkết hợp với công tác bồi dưỡng giáo viên trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm của nhà Trường.

 

2. Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý các hoạt động dạy học của tổ và đánh giá hiệu quả đào tạo của bộ môn hàng năm.

 

3. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

 

 

    • Nhiệm Vụ

 

1. Quản lý chất lượng toàn diện quá trình dạy và học thuộc phạm vi của Bộ môn, có kế hoạch phân công và kiểm tra việc thực hiện quy chế của giáo viên (lập bảng kế hoạch của giáo viên, lịch báo giảng, xây dựng ngân hàng đề thi, phối hợp với các khoa và phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, phân công coi thi, chấm thi.

 

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và HSSV thuộc bộ môn mình.Phân công nhiệm vụ giảng dạy, kiêm nhiệm cho CBGVNV của bộ môn, chịu trách nhiệm bố trí dạy thay, làm thay khi có CBGVNV ốm đau, đi công tác, đi học ….và chịu trách nhiệm về sự phân công của mình.

 

3. Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy bộ môn Ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

4. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch hàng năm của trường.

 

5. Phối hợp với phòng CT HSSV tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi tiếng anh và các hội thi ngoài giờ khác theo phong trào chung của trường.

 

6. Quản lý hồ sơ sổ sách có liên quan đến hoạt động của bộ môn, lưu trữ hồ sơ, công văn đi đến đúng quy định.

 

7. Phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khoa.

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.