Payday Loans

Vietnamese English
Địa chỉ: Tầng 1, khu A, phòng 109. Điện thoại: 0511.3942906. Email: phongcthssv@danavtc.edu.vn

 

201688PCTHSSV

 

 * Ban lãnh đạo

 

Trưởng phòng: Trương Ngọc Dũng

Email: truongngocdung66@gmail.com

DĐ: 0914.044744

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đoàn Anh Vũ

Email: lucky1111@gmail.com

DĐ: 0905.345132

 

 

* Chức Năng - Nhiệm Vụ

 

 

  • Chức Năng 

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (HSSV) có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý công tác học sinh - sinh viên.

 

  • Nhiệm Vụ

 

1. Công tác hành chính 

   a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thủ tục HSSV từ Phòng Đào tạo để tiếp tục quản lý theo quy định. Phối hợp sắp xếp, bố trí vào lớp HSSV, chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học, làm thẻ cho HSSV.

   b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.  

   c) Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan cho HSSV.

   e) Tổ chức cung cấp, đưa tinvề công tác HSSV trên hệ thống phát thanh, hệ thống tin nhắn của nhà trường.

 

2. Công tác đào tạo

    a) Phối hợp tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi nghề và các hoạt động khuyến khích học tập khác. 

   b) Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV, tổ chức các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp trong tư vấn, giới thiệu việc làm.

   c) Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm.

 

 3. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động rèn luyện  

   a) Theo dõi, đánh giá ý thức rèn luyện của HSSV, xếp loại kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ, năm học, khoá học.

   b) Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV, các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV.

  c) Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV, nội quy, quy chế vào đầu năm học, khoá học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác cho HSSV.

  d) Tổ chức khen thưởng, kỷ luật, xóa tên HSSV theo quy định.

  

4. Công tác văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội

  a) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trong và ngoài nhà trường.

  b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác.

  

5. Công tác y tế học đường

  a) Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi nhập học, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định, giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập, tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ sinh sản cho HSSV. Trực tiếp phụ trách, điều hành bộ phận y tế.

  b) Theo dõi các căng-tin cho HSSV về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

6. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

   a) Tổ chứcthực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí (trong chỉ tiêu, ngoài chỉ tiêu), trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

  b) Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

 

7. Thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn cho HSSV

   a) Phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

  b) Tổ chức công tác tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

  

8. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú

   a) Thông báo, hướng dẫn thủ tục cho HSSV đăng ký nội trú tại các Khu Ký túc xá tập trung của thành phố theo quy định; phối hợp quản lý HSSV của Trường ở nội trú.

   b) Giáo dục HSSV ngoại trú nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú.

  c) Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về HSSV ngoại trú và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật khi có trường hợp vi phạm xảy ra.