Payday Loans

Vietnamese English
Giới thiệu Khoa sư phạm nghề 2

Giới thiệu Khoa sư phạm nghề 2222222

Khoa sư phạm nghề được thành lập căn cứ theo Công văn số 422/TCDN-GV, ngày 09/5/2008 của Tổng cục Dạy nghề và Quyết định số: 11/QĐ-CĐN  ngày 29/1/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
  1. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo giáo viên Sư phạm dạy nghề đạt trình độ cao đẳng của nhà trường giao.
  2. Tổ chức các lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề cho các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật (kể các sinh viên các trường cao đẳng nghề, đại học kỹ thuật) để làm giáo viên dạy nghề tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn nhà trường hoạt động.
  3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức mới về chủ trương, đường lối, chế độ chính sách mới qui định về dạy nghề; kỹ năng chuyên môn; phương pháp dạy học hiện đại vv…cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các cơ sở đào tạo nghề cho địa phương và các tỉnh lân cận.
  4. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tiến hành biên soạn giáo án, bài giảng, giáo trình các môn học sư phạm dạy nghề. Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học
TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

Ths. Phạm Phước Thành           Trưởng khoa

Ths. Lê Hữu Liêm                     Giảng viên

GV. Nguyễn Thanh Nga           Giảng viên

Ths. Phạm Thị Lệ dung             Giảng viên

Nguyễn Thị Hà Giang               Giáo vụ