Payday Loans

Vietnamese English
Giới thiệu Khoa sư phạm GDNN

 
 
 
 
Khoa sư phạm GDNN được thành lập căn cứ theo Công văn số 422/TCDN-GV, ngày 09/5/2008 của Tổng cục GDNN và Quyết định số: 11/QĐ-CĐN  ngày 29/1/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
 
 
 
 
    
 
 
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
  1. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo giáo viên Sư phạm GDNN đạt trình độ cao đẳng của nhà trường giao.
  2. Tổ chức các lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Sư phạm GDNN cho các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật (kể các sinh viên các trường cao đẳng nghề, đại học kỹ thuật) để làm giáo viên GDNN tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn nhà trường hoạt động.
  3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức mới về chủ trương, đường lối, chế độ chính sách mới qui định về dạy nghề; kỹ năng chuyên môn; phương pháp dạy học hiện đại vv…cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các cơ sở đào tạo của các địa phương và các tỉnh lân cận.
  4. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tiến hành biên soạn giáo án, bài giảng, giáo trình các môn học sư phạm GDNN. Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học
TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

1. Ths. Lê Hữu Liêm                   Phụ trách khoa

2. Ths. Nguyễn Thanh Nga          Giảng viên - Giáo vụ

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1. Ths. Nguyễn Hữu Xuân         Trưởng khoa Cơ bản

2. TS. Mai Thị Đoan Thanh        Trưởng khoa Tự động hóa

3. Ths. Lê Đình Cảnh                P.Trưởng phòng Đào tạo

4. Ths. Phạm Thị Lệ dung          Giảng viên