Payday Loans

Vietnamese English
Hiện tại khoa Du lịch có 18 giáo viên tham gia giảng dạy và 1 giáo vụ. Trong đó, có 1 NCS Tiến sĩ ; 6 Thạc sĩ; 9 giáo viên đang học cao học và 3 Cử nhân các chuyên ngành liên quan. Dự kiến đến hết năm 2015, đội ngũ giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ và trên Thạc sĩ chiếm trên 90% tổng đội ngũ.

1/ThS.NCS. Định Thị Thi 

Chức vụ: Trưởng khoa

Giảng dạy môn: Quản trị tài chính, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ...

Số điện thoại: 091 3427286

Email: dinhthithi2@gmail.com

2/ThS.Nguyễn Xuân Vinh 

Chức vụ: P.Trưởng khoa

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ nhà hàng, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô ...

Số điện thoại: 090 5154720

Email: vnnguyenxuanvinh@gmail.com

3/ThS.Đinh Nguyễn Mai Na 

Chức vụ: Tổ trưởng Nghiệp vụ lưu trú

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ lễ tân khách sạn, Kinh tế vi mô ...

Số điện thoại: 090 5297257

Email: maina181281@gmail.com

4/ThS.Võ Thị Thạch

Chức vụ: giáo viên

Giảng dạy môn: Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị học, Kế toán và nghiệp vụ thanh toán...

Số điện thoại: 098 2127420

Email: totnghiep5@yahoo.com

5/ThS.Phan Thị Kim Chi

Chức vụ: Tổ trưởng công Đoàn khoa

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ lễ tân khách sạn, Nghiệp vụ buồng...

Số điện thoại: 098 5532585

Email: kimchi25111980@gmail.com

6/ThS.Nguyễn Thị Thanh Nga

Chức vụ: giáo viên

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ bartender, Kỹ năng bán hàng, Thống kê du lịch ...

Số điện thoại: 098 2794474

Email: thanhnga.donga@gmail.com

7/ThS.Trương Thị Minh Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng Nghiệp vụ nhà hàng

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ buồng ...

Số điện thoại: 090 711193

8/Trương Ngọc Dũng

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Kỹ năng giao tiếp, Tổ chức sự kiện, Hành vi tổ chức ...

Đang học cao học ngành Văn hóa học

Số điện thoại: 091 4044744

10/Huỳnh Thị Kim Sang

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Anh văn

Giảng dạy môn: Anh văn cơ bản, Anh văn chuyên ngành ...

Đang học cao học

Số điện thoại: 094 8776716

11/Lê Hoàng Cẩm Lai

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Anh văn cơ bản, Anh văn chuyên ngành, Trang điểm cắm hoa ...

Đang học cao học

Số điện thoại: lehoangcamlai@gmail.com

12/Đặng Thị Kim Thuận

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Hướng dẫn du lịch, Địa lý du lịch, Marketing du lịch ...

Đang học cao học

Số điện thoại: 090 2465161

Email: kimthuan22009@gmail.com

13/Hoàng Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ lữ hành, Thống kê du lịch, Kê toán khách sạn

Đang học cao học

Số điện thoại: 093 3316777

Email: hoangnga0201@gmail.com

14/Lê Thị Như Linh

Chức vụ : Giáo viên

Giảng dạy môn: Nghiệp vụ nhà hàng, Quản trị học ...

Đang học cao học

Số điện thoại: 090 5075883

Email: le.nhu.linh@gmail.com

15/Tô Văn Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Lịch sử văn minh thế giới, Văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ học ...

Số điện thoại: 0122 2850285

Email: tovanhanh.th@gmail.com

16/Phạm Thị Minh Chính

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Văn hóa Việt Nam, Địa lý du lịch, Hệ thống di tích danh thắng ...

Số điện thoại: 090 5955024

Email: chinhptm@gmail.com

17/Trần Khánh Vy

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: An toàn an ninh khách sạn, Tổ chức sự kiện, Văn hóa ẩm thực ...

Đang học cao học

Số điện thoại: 090 6147191

Email: khanhvy141@yahoo.com.vn

18/Võ Thị Hải Yến

Chức vụ: Giáo viên

Giảng dạy môn: Anh văn cơ bản, Anh văn chuyên ngành ...

Số điện thoại: 098 2789246

Email: haiyen872003@yahoo.com

19/Hoàng Hồ Anh Đào

Chức vụ: Giáo vụ

Số điện thoại: 0121 4665523

Email: daohoang2906@yahoo.com