Payday Loans

1234

Vietnamese English
TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

* BAN GIÁM ĐỐC:

1. CN. HÀ QUANG MINH        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM    

2. ThS. VÕ LÊ ANH HUY         PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 2016100303

 DSC 02051 NEW

* CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức điều tra, nghiên cứu, dự báo thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề định kỳ

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh dài hạn, trung hạn và hàng năm trình lãnh đạo trường phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp trong và ngoài trường;

- Đề xuất thay đổi ngành nghề, quy mô đào tạo cho phù hợp với thị trường;

- Tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ tuyển sinh; tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định, gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển;

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật;

- Làm đầu mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước; Tổ chức tư vấn, giới thiệu sinh viên thực tập, nâng cao tay nghề và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp;

- Định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng doanh nghiệp;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu) với Hội đồng trường, Ban giám hiệu về kết quả tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, giới thiệu việc làm theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường giao.


Tin cùng danh mục
THÔNG BÁO [11-08-2020]