Payday Loans

Vietnamese English
Đội ngũ giáo viên khoa Kinh tế

anh_khoa_kinh_te3Hiện khoa có 20 cán bộ giáo viên, 28 giáo viên thỉnh giảng có trình độ Đại học trở lên

Th.s Thái Thị Hoa : Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa kinh tế

Ngô Văn Sáu: Phó trưởng khoa

Nguyễn Thị Diễm Trang: Tổ trưởng bộ môn kế toán

Võ Lê Anh Huy: Tổ trưởng bộ môn quản trị

Lê Thị Diễm: Giáo vụ khoa

Đào tạo với các ngành nghề:

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

Số lớp : 21 lớp - 816 sinh viên. Trong đó 2 lớp liên thông - 84 sinh viên

 

 

 

Họ và tên

Trình độ, ngành nghề,trường đào tạo

Thâm niên giảng dạy (năm)

E mail

Điện thoại

Thái Thị Hoa

(Phó hiệu trưởng phụ trách khoa)

- Đại học tài chính Hà Nội

- Thạc sĩ Tài chính kế toán Học viện tài chính Hà Nội

27

Thaihoakt_06@yahoo.com.vn

0905.111.199

Ngô Văn Sáu

(phó trưởng khoa)

- Cử nhân tài chính kế toán Hà Nội

- Chứng chỉ sau Đại học Học viện tài chính Hà Nội

33

Vansau1959@yahoo.com

0121.659.4326

Nguyễn Thị Diễm Trang

(Tổ trưởng chuyên môn)

- Đại học kinh tế Đà Nẵng

- Thạc sĩ kinh tế

10

Badbyt08@yahoo.com

0983.756.033

Phan Thị Thanh Thúy

- Đại học thương mại

20

thanhthuyphanthi@gmail.com

0932.425.645

Trần Nữ Thục Quyên

- Đại học kinh tế Đà Nẵng

- Thạc sỹ kinh tế ĐN

9

Thucquyen792000@yahoo.com

0906.534.026

Trần Thị Lệ Linh

- Đại học kinh tế Đà Nẵng

- Thạc sỹ kinh tế ĐN

7

lelinht@yahoo.com

0983.226.065

Lê Thị Minh Sang

-Thạc sỹ kế toán

-Đại Học Đà Nẵng

8

Sangltm26281@gmail.com

0914.001.056

Nguyễn Thị Hương Lan

- Thạc sỹ kinh tế

- Đại học kinh tế Đà Nẵng

7

huonglandhkt@yahoo.com

0982.160.704

Lê Thị Hồng

- Đại học kinh tế Đà Nẵng

2

Lehong161988@gmail.com

0128.773.0989

Phạm Thị Hồng Chi

- Đại học kinh tế Đà Nẵng

3

Phamhongchi2212@gmail.com

0983.710.989

Hồ Thị Hải

Cử nhân kế toán Đại học

3

Hohai0408@yahoo.com

0976.769.539

Võ Lê Anh Huy

(tổ trưởng chuyên môn)

- Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTDN. (Đại học kinh tế Đà Nẵng)

3

huyvla@gmail.com

0984.868.788

Đỗ Ngọc Quyên

- Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính-ngân hàng ( Đại học kinh tế Đà Nẵng)

3

ngocquyentc@gmail.com

0126.852.3922

Nguyễn Thùy Th.Trâm

- Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTDN ( Đại học kinh tế Đà Nẵng)

3

nguyenthuythanhtram@gmail.com

0905.234.265

Trần Lê Uyên

Cử nhân quản trị Marketing (Đại học kinh tế Đà Nẵng)

3

tranleuyen@gmail.com

0935.149.169

Phạm Thị Thu Thủy

- Cử nhân quản trị kinh doanh ( Đại học kinh tế Đà Nẵng)

1

Thuy69vision@yahoo.com

0907.557.815

Lê Thị Thu Hương

Cử nhân QTKD (Đại học thương mại)

3

tranlethanhhuong@gmail.com

0942.191.368

Hà Thị Duy Linh

- Cử nhân quản trị kinh doanh

4

duylinhkt@gmail.com

0983.098.809

Lê Thị Diễm

(Giáo vụ khoa)

-Cao đẳng kế toán

 

Lediem1990@gmail.com

0934.718.390