Payday Loans

Vietnamese English
.

 

 

 

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Email

Lãnh đạo khoa CNTT

 

Nguyễn Văn Hưng

Tiến sĩ khoa học máy tính

Trưởng khoa

nguyenvanhungdn1@gmail.com

Ngô Thị Thanh Trang

Thạc sĩ khoa học máy tính

Phó trưởng khoa

trangngothanh@gmail.com

Tổ bộ môn : Công nghệ phần mềm

 

Trương Văn Hòa

Thạc sĩ khoa học máy tính

Trưởng bộ môn

truongvanhoa@gmail.com

Doãn Thị Ngọc Thi

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

thidtn@yahoo.com

Trần Thị Hà Khuê

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

tranthihakhue@gmail.com

Đặng Quý Linh

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

danglinh2002@gmail.com

Nguyễn Thị Trường Giang

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

giangnguyen8884@gmail.com

Võ Thị Ngọc Tú

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

ngoctudn@gmail.com

Phạm Thị Minh Trang

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

trang.pham2204@gmail.com

Phạm Hoàng Linh

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

hoanglinhpro@gmail.com

Tổ bộ môn : Công nghệ mạng máy tính

 

Trần Nguyễn Quốc Dũng

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

dungtnq@yahoo.com

Võ Thị Vũ

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

vuktkt@gmail.com

Nguyễn Như Thành

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

nguyennhuthanhdn123@gmail.com

Nguyễn Đình Liêm

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo viên

dinhliemdn.@gmail.com

Huỳnh Thị Hoàng Chi

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

huynhhoangchidn@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Thảo

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

bichthaocdn@gmail.com

Tổ bộ môn : Kỹ thuật sửa chữa phần cứng

 

Trương Văn Hiền

Thạc sĩ khoa học máy tính

Trưởng bộ môn

hiendanang@gmail.com

Nguyễn Thị Diệu Phương

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

dieuphuong47@gmail.com

Nguyễn Xuân Diệu

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

dieunguyen151@yahoo.com

Nguyễn Trọng Bình

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo viên

ntbinhit@yahoo.com

Nguyễn Trung Hiếu

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

nth.cdndn@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

thanhthuy072008@gmail.com

Nguyễn Thị Trường Giang

Thạc sĩ khoa học máy tính

 Giáo viên

giangnguyen8884@gmail.com

Đào Hữu Dũng

Thạc sĩ khoa học máy tính

 Giáo viên

daohuudungdn@gmail.com