Payday Loans

Vietnamese English
.

 

 

 

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Email

Lãnh đạo khoa CNTT

Nguyễn Văn Hưng

Nghiên cứu sinh khoa học máy tính

Trưởng khoa

hungnguyenvan@walla.com

Ngô Thị Thanh Trang

Thạc sĩ khoa học máy tính

Phó trưởng khoa

trangngothanh@gmail.com

Tổ bộ môn : Công nghệ phần mềm

Trương Văn Hòa

Thạc sĩ khoa học máy tính

Trưởng bộ môn

truongvanhoa@gmail.com

Doãn Thị Ngọc Thi

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

thidtn@yahoo.com

Trần Thị Hà Khuê

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

tranthihakhue@gmail.com

Đặng Xuân Như Ý

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

nhuydx@yahoo.com.vn

Đặng Quý Linh

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

danglinh2002@gmail.com

Nguyễn Thị Trường Giang

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

giangnguyen8884@gmail.com

Võ Thị Ngọc Tú

Kỹ sư công nghệ thông tin

Giáo viên

ngoctudn@gmail.com

Phạm Thị Minh Trang

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo vụ

trang.pham2204@gmail.com

Tổ bộ môn : Công nghệ mạng máy tính

Lê Văn Định

Kỹ sư công nghệ thông tin

Trưởng bộ môn

dinhlevan@gmail.com

Trần Nguyễn Quốc Dũng

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

dungtnq@yahoo.com

Võ Thị Vũ

Thạc sĩ khoa học máy tính

Giáo viên

vuktkt@gmail.com

Nguyễn Như Thành

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

nguyennhuthanhdn123@gmail.com

Nguyễn Đình Liêm

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo viên

dinhliemdn.@gmail.com

Huỳnh Thị Hoàng Chi

Kỹ sư công nghệ thông tin

Giáo viên

huynhhoangchidn@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Thảo

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo viên

bichthaocdn@gmail.com

Tổ bộ môn : Kỹ thuật sửa chữa phần cứng

Trương Văn Hiền

Cao học khoa học máy tính

Trưởng bộ môn

hiendanang@gmail.com

Nguyễn Thị Diệu Phương

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

dieuphuong47@gmail.com

Nguyễn Xuân Diệu

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

dieunguyen151@yahoo.com

Phạm Hoàng Linh

Cao học khoa học máy tính

Giáo viên

hoanglinhpro@gmail.com

Nguyễn Trọng Bình

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo viên

ntbinhit@yahoo.com

Nguyễn Trung Hiếu

Kỹ sư điện tử - tin học

Giáo viên

nth.cdndn@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Kỹ sư điện tử - tin học

Giáo viên

thanhthuy072008@gmail.com

Đinh Thiên Phong

Cao đẳng quản trị mạng

Nhân viên

phongdt83@gmail.com