Payday Loans

1234

Vietnamese English
QUY TRÌNH GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

1. CÔNG TY, DOANH NGHIỆP ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Các đơn vị Công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm đối với sinh viên, liên hệ tại TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM :

Bước 1:Chuẩn bị bản mô tả thông tin vị trí tuyển dụng (Theo mẫu)

Bước 2:Liên hệ tại TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Bước 3:TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM chuyển tải thông tin tuyển dụng lên Website & Facebook giới thiệu việc làm đồng thời niêm yết công khai trên bảng tin tuyển dụng tại TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM.

Bước 4:TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM gửi kết quả đường Link đăng thông tin tuyển dụng cho công ty, doanh nghiệp, tiếp nhận và chỉnh sửa thông tin bổ sung từ các công ty, doanh nghiệp trong thời hạn đăng tin 

Bước 5:TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀMtư vấn và viết giấy giới thiệu việc làm cho HSSV có nhu cầu.

2. ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

2.1. Đối với HSSV đang học tại Trường tải mẫu giấy đăng ký tìm việc làm bán thời gian hoặc mẫu đăng ký tìm việc làm sau khi tốt nghiệp tại địa chỉ http://www.danavtc.edu.vn và điền thông tin cá nhân, sau đó nộp tại TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM (Hoặc có thể gửi về email: vieclamcdndn@gmail.com).

2.2. HSSV có thể truy cập tại địa chỉ http://www.danavtc.edu.vn để điền thông tin đăng ký tìm việc trực tuyến theo các bước được mặc định tại phần “Tư vấn, giới thiệu việc làm; phiếu đăng ký giới thiệu việc làm bán thời gian”.

3. TƯ VẤN & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM:

3.1. Căn cứ thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; căn cứ thông tin đăng ký tìm việc làm của HSSV, TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM sẽ liên hệ và thông báo trực tiếp để tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV.


3.2. Sau khi tìm hiểu thông tin tuyển dụng trên Website, Facebook của Trường hoặc tại bảng tin, HSSV có nhu cầu tìm việc liên hệ trực tiếp tại TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM để được tư vấn trực tiếp về công việc cụ thể (thời gian làm việc, mức lương, hồ sơ tuyển dụng...) và nhận giấy giới thiệu để đến doanh nghiệp nộp hồ sơ theo thời gian đăng tuyển.