Payday Loans

Vietnamese English
Thực hiện Thông tư số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ND-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.HS-SV đang học tại Trường thực hiện theo thông tư sau:

Download


Để đánh giá kết quả rèn luyện tháng của HSSV trong nhà trường trong tháng. GVCN dựa vào Quyết định 54 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội để đánh giá như sau:

Download


<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>