Payday Loans

Vietnamese English
Để chuẩn bị học kỳ 2 năm học 2011-2012. Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Đà nẵng thông báo cho học sinh, sinh viên nhà trường thời gian và địa điểm nộp học phí học kỳ 2 năm học 2011-2012 như sau: Download

Nhà trường gửi danh sách HSSV các lớp nợ học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012. Sau hạn cuối ngày 25 tháng 12 năm 2011, những HSSV có trong danh sách vẫn chưa nộp học phí thì Phòng tài chính sẽ gửi danh sách cấm thi về Phòng Đào tạo Download

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>