Payday Loans

Vietnamese English
Thực hiện kế hoạch năm học 2012-29013. Trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm định kỳ tháng 8. GVCN triển khai nội dung sinh hoạt lớp như sau:

Download


Để có cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong tháng. GVCN dựa vào khung xử lý HSSV vi phạm ban hành kèm theo quyết định 54 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội như sau :

Download


<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>