Payday Loans

Vietnamese English
.

Khoa Điện - Điện Tử trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng gồm 5 tổ bộ môn chuyên ngành:

·        Bộ môn Cơ sở

·        Bộ môn Điện công nghiệp

·        Bộ môn Tự động hoá

·        Bộ môn Điện Tử

·        Bộ môn Điện lạnh

Với đội ngũ 34 cán bộ biên chế, trong đó có 1 Nghiên cứu sinh, 14 Thạc sỹ và 9 người đang theo học Cao học tại Đại học Đà Nẵng,  Khoa Điện  - Điện Tử là một khoa có số lượng giảng viên đông nhất trường, là một trong những đơn vị có truyền thống nhất của trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng. Khoa Điện - Điện Tử được tham gia dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” và dự án Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 nên các giảng viên có điều kiện học tập, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới đồng thời được trang bị các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy các môn học/ môđun đảm bảo hiệu quả đào tạo cho học sinh sinh viên. Hơn 10 năm qua khoa Điện - Điện Tử đã đào tạo một đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề có trình độ cao được sự tin cậy của các đơn vị tuyển dụng.

anh1

Qui mô đạo tạo của Khoa Điện - Điện Tử không ngừng phát triển. Hiện nay, Khoa đang đảm nhận đào tạo 1200 sinh viên Cao đẳng và học sinh TCCN.

anh 2

Song song với công tác xây dựng đội ngũ, lãnh đạo khoa rất chú trọng đến công tác tăng cường cơ sở vật chất. Đến nay Khoa đã được đầu tư trang bị một số thiết bị phục vụ đào tạo tương đối hiện đại gồm: 2 phòng thực hành Máy điện, 2 phòng Tự động hoá ( 1 phòng PLC và 1 phòng Kỹ thuật cảm biến), 2 phòng Đo lường Thí nghiệm Điện – Điện Tử, 1 phòng thực hành lắp đặt điện, 1 phòng Trang bị Điện, 1 phòng Kỹ thuật xung số, 1 phòng thực hành Điện lạnh, 2 phòng thực hành Điện Tử...