Payday Loans

Vietnamese English
.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN –  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập và hoạt động từ khi Trường còn là trường Kỹ Thuật – Kinh tế Đà Nẵng, đặc biệt trong 5 năm qua; từ khi Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Khoa CNTT là 01 trong 08 Khoa chuyên môn trực thuộc Trường. Hoạt động của Khoa CNTT không ngừng phát triển gắn liền với sự phát triển của nhà trường, trong hoạt động của Khoa, tập thể cán bộ giáo viên luôn lấy chất lượng dạy và học đặt lên hàng đầu, lấy lợi ích của người học làm trung tâm, làm định hướng cho mọi hoạt động của Khoa.

Từ những ngày Trường mới được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa chỉ có 10 người; có 01 thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính. Đến nay đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa có 25 người trong đó có 01 tiến sĩ 22 thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, điện tử và viễn thông (có 03 người được đào tạo ở nước ngoài). Khoa hiện có 03 tổ bộ môn: Công nghệ phần mềm, Công nghệ mạng và Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính; có nhiệm vụ đào tạo với lưu lượng khoảng 800 học sinh, sinh viên hàng năm.

Trong những năm qua, Khoa đã đào tạo 04 nghề trình độ cao đẳng nghề: Công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính và Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, 02 nghề trình độ trung cấp nghề: Quản trị mạng máy tính và Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Đến nay đã có nhiều khóa sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề với hơn 3000 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm hơn 75% và cũng có nhiều sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề đang theo học liên thông lên bậc đại học.

Bên cạnh công tác đào tạo, Tổng cục dạy nghề chọn trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng với lực lượng nòng cốt là đội ngũ giáo viên của khoa CNTT thực hiện xây dựng và điều chỉnh chương trình khung các nghề thuộc các hệ trung cấp, cao đẳng nghề: Quản trị mạng máy tính, Quản trị Cơ sở dữ liệu và Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, đến nay các bộ chương trình khung đã được thẩm định, phê duyệt và ban hành sử dụng trong hệ thống đào tạo nghề trên cả nước. Cán bộ, giáo viên của Khoa cũng được Tổng cục dạy nghề giao tham gia và chủ trì việc biên soạn một số bộ đề thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề chung cho các trường cao đẳng nghề và các bộ đề thi này đã được sử dụng trong các  kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.

Mới đây, nghề quản trị mạng máy tính của Khoa đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chọn là nghề trọng điểm cấp Quốc gia và đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa cũng làm nòng cốt cho Trường thực hiên việc xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình cho nghề Quản trị mạng máy tính để sử dụng chung cho hệ thống dạy nghề trên cả nước.

Trong công tác khác, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên của Khoa luôn tích cực tham gia vào các phong trào, thực hiên tốt các nội quy, quy chế và góp phần tích cực vào các thành tích chung của nhà trường. Năm học 2016-2017, Khoa đã được nhà trường chọn là đơn vị tiên tiến xuất sắc.

Trên cơ sở đội ngũ, cơ sở vật chất đã đạt được và từ nhận thức lấy lợi ích của người học làm trung tâm; với lòng thương yêu đối với học sinh, sinh viên, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên khoa Công nghệ thông tin; trong những năm đến định hướng hoạt động của Khoa tập trung vào các mặt chủ yếu sau:

- Tăng cường và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Bộ môn, Khoa và nhà trường;

- Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào chung, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường, có trách nhiệm cao và đạt kết quả tốt trong công tác chuyên môn của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên của Khoa;

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học của Khoa, chú trọng đến chất lượng giảng dạy của từng giáo viên và trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh sinh viên;

- Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, tăng cường cơ sở vật chất, sắp xếp các phòng làm việc, phòng học lý thuyết, thực hành hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và khoa học;

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn có chất lượng cao ở cấp tổ bộ môn theo định kỳ ít nhất mỗi tháng 01 lần. Các tổ bộ môn thường xuyên rà soát đề cương chi tiết của các mô đun, môn học, tổ chức xây dựng, điều chỉnh các nội dung chuyên môn của từng mô đun, môn học cho phù hợp theo hình thức tập thể nhóm chuyên môn để thực hiện giảng dạy thống nhất.Trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ LĐ-TB & XH ban hành, hàng năm thực hiện rà soát  điều chỉnh chương trình đào tạo đối với các nghề đào tạo của Khoa cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, từ năm học 2011-2012 Khoa thực hiện phân công hợp lý, ổn định, cụ thể các mô đun, môn học “chiến lược” cho từng giáo viên; mỗi  mô đun, môn học có ít nhất 02 giáo viên đảm nhiệm và có 01 giáo viên chịu trách nhiệm chính, mỗi giáo viên đảm nhiệm ổn định từ 03 đến 04 mô đun, môn học. Trên cơ sở phân công, mỗi giáo viên có trách nhiệm và điều kiện nghiên cứu chuyên sâu các nội dung, bài giảng của mình. Giáo viên giao bài thực hành cho học sinh, sinh viên để sinh viên chuẩn bị trước khi vào phòng máy thực hành. Giao bài tập và có biện pháp kiểm tra, khuyến khích việc tự học tập nghiên cứu của HSSV trong Khoa. Trong công tác biên soạn bài giảng, giáo trình, Khoa khuyến khích việc thực hiện theo tập thể nhóm chuyên môn. Đối với đề thi, kiểm tra kết thúc mô đun, môn học được thực hiện theo kho đề thi chung.

Từ thực tiễn yêu cầu nghề nghiệp và qua quá trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin những năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng sinh viên tốt nghiệp các nghề của khoa Công nghệ thông tin sẽ là người “công nhân cổ trắng” và có cơ hội làm việc trong mọi cơ quan, tổ chức hiện nay. Trong quá  trình đào tạo, bên cạnh việc đào tạo kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp cho học sinh, sinh viên theo yêu cầu chung của chương trình đào tạo nghề, chúng tôi căn cứ vào đặc thù của ngành công nghệ thông tin; đặc biệt chú trọng đến việc  hình thành và rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh, sinh viên. Có như vậy học sinh, sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Để thực hiện tốt điều này, ngoài sự nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện của mỗi học sinh sinh viên, việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mỗi thầy cô giáo trong Khoa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bằng trách nhiệm và lòng yêu thương học trò của mỗi thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trong Khoa. Tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên của  khoa Công nghệ thông tin sẽ là tập thể đoàn kết và cùng phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo định hướng đề ra và sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường trong những năm đến./.