Thông Báo Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2015 In
       UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
    ĐÀ NẴNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:       /TB-CĐN                       Đà Nẵng, ngày   16  tháng   9  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc Tổ chức  đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia năm 2015
 

 

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đượcTổng cục Dạy nghề cho phép tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các học sinh Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề mới tốt nghiệp, người lao động và giáo viên các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề và Trung tâm dạy nghề. Theo chỉ tiêu được Tổng cục Dạy nghề phân bổ, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng sẽ tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 1, tháng 11 năm 2015 như sau:

 

I. NGHỀ ĐÁNH GIÁ:   Công nghệ ô tô: 50 thí sinh

 

II. TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐÁNH GIÁ:Bậc 2/5

 

III. ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH DỰ THI 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH thí sinh đăng ký dự thi trình độ kỹ năng nghề bậc 2/5 phảicó ít nhất một trong các điều kiện sau đây: 
- Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp hoặc chương trình trung cấp chuyên nghiệp cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề; 
- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có ít nhất một trong các loại chứng chỉ sau: chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng chỉ nghề (sau đây gọi là chứng chỉ sơ cấp) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp; 
- Có thời gian làm việc đúng nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề ít nhất 04 năm.

 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: 04 ngày (Dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2015). Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

- Địa điểm:Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng (Số 99, đường Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà Tp. Đà Nẵng). 

- Điện thoại:0511.3940678 – 0511.3940946 – Fax:0511.3940678  

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  - Website: www.danavtc.edu.vn

 

V. HỒ SƠ DỰ THI GỒM CÓ 

- Phiếu đăng ký (có mẫu kèm theo) tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu; kèm theo hai (02) ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng để làm thẻ dự thi; 

- Một (01) bản sao có công chứng một trong các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ để chứng minh điều kiện quy định tại Điều 7 của Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH. 

Danh sách thí sinh dự thi (lập theo mẫu đính kèm) và gửi qua Email trước ngày 29/10/2015. 

Hồ sơ dự thi gửi về Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng trước ngày: 30/10/2015.

 

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA THÍ SINH 

1. Trách nhiệm của thí sinh 

- Thực hiện đúng quy định về hồ sơ đăng ký tham dự, các hướng dẫn và quy định của Trung tâm đánh giá kỹ năng trong quá trình dự thi. 

- Có mặt tại Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đúng thời gian quy định trong giấy báo tham dự đánh giá kỹ năng nghề để làm thủ tục dự thi, mang theo bản chính của một trong các giấy tờ chứng minh đã nộp theo quy định tại mục III của công văn này; 

- Xuất trình thẻ dự thi tại Trung tâm cho Ban giám khảo và đề nghị bổ sung hoặc điều chỉnh các sai sót về thông tin của cá nhân nếu có; 

- Nhận phòng thi, nghe Ban giám khảo phổ biến các quy định phải tuân thủ trong khi thi lý thuyết và thi thực hành. 

2. Quyền lợi của thí sinh 

- Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ đó. 

- Được miễn toàn bộ các chi phí tham gia kỳ đánh giá thí điểm 

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng rất mong được Quý trường, Quý cơ quan doanh nghiệp cử giáo viên, học viên và CB-NV tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2015.

 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG 
                                                                        TS. Nguyễn Bê 
                                                                               (đã ký)

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: