Thời khóa biểu các Lớp CĐ và TC In
( tải về danh sách file bên dưới )
ATTACHMENTS TITLE
FILEGhi chúFILE SIZELần sửa cuối
DOWNLOAD THIS FILE (20190806170201_thoi_khoa_bieu_khoa_cntt.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA CNTT TỬ NĂM 2019 THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA CNTT TỬ NĂM 2019 3170 Kb08/07/19 09:18
DOWNLOAD THIS FILE (20190905074557_tkb_khoa_tu_dong_hoa.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA TỰ ĐỘNG HÓATHỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA2096 Kb09/05/19 08:22
DOWNLOAD THIS FILE (DANH SACH PHONG THI NANG LUC NN TC 2018 & thi lai 2017-đã nén.pdf)DANH SÁCH PHÒNG THI NLNN TRUNG CẤP KHÓA 2018DANH SÁCH PHÒNG THI NLNN TRUNG CẤP KHÓA 20183108 Kb10/30/19 10:27
DOWNLOAD THIS FILE (kh_46_to_chuc_ky_thi_danh_gia_nang_luc_ngoai_ngu_cho_hs_trung_cap.pdf)KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NLNN TRUNG CẤP KHÓA 2018 VÀ THI LẠIKẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NLNN TRUNG CẤP KHÓA 2018 VÀ THI LẠI1359 Kb09/09/19 15:29
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI HK 1 KHOA MAY TKTT.pdf)LỊCH THI HK1 KHOA MAY TKTT NĂM 2019LỊCH THI HK1 KHOA MAY TKTT NĂM 2019548 Kb09/19/19 13:35
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI HK 1 KHOA TU DONG HOA.pdf)LỊCH THI HK1 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2019LỊCH THI HK1 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2019347 Kb09/19/19 13:36
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI HK1 DOT 1 KHOA CNTT.pdf)LỊCH THI HK1 ĐỢT 1 KHOA CNTT NĂM 2019LỊCH THI HK1 ĐỢT 1 KHOA CNTT NĂM 2019275 Kb09/19/19 13:38
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI HK1 DOT 2 KHOA CNTT NAM 2019.pdf)LICH THI HK 1 DOT 2 KHOA CNTT NAM 2019LICH THI HK 1 DOT 2 KHOA CNTT NAM 20192102 Kb12/11/19 13:59
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI HK1 KHOA 2017-KHOA 2018 KHOA DIEN DIEN TU.pdf)LỊCH THI HK1 KHÓA 2017 KHOA 2018 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬLỊCH THI HK1 KHÓA 2017 KHOA 2018 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ556 Kb09/19/19 13:38
DOWNLOAD THIS FILE (LICH THI HK1 KHOA 2019 KHOA DIEN DIEN TU.pdf)LỊCH THI HK1 KHÓA 2019 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬLỊCH THI HK1 KHÓA 2019 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ1009 Kb09/19/19 13:39
DOWNLOAD THIS FILE (lich_on_tap_ngoai_ngu_cho_sv_tc2018.pdf)LỊCH ÔN TẬP NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TRUNG CẤP KHÓA 2018LỊCH ÔN TẬP NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TRUNG CẤP KHÓA 201899 Kb10/01/19 14:47
DOWNLOAD THIS FILE (thoi_khoa_bieu khoa 2019_khoa_kinh_te.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 2019 KHOA KINH TẾ NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 2019 KHOA KINH TẾ NĂM 20191310 Kb08/20/19 15:13
DOWNLOAD THIS FILE (thoi_khoa_bieu_ khoa 2019 _khoa_cntt.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 2019 KHOA CNTT NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 2019 KHOA CNTT NĂM 20195680 Kb08/20/19 15:12
DOWNLOAD THIS FILE (thoi_khoa_bieu_khoa_dien_dien_tu_moi.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬTHỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ754 Kb09/10/19 09:38
DOWNLOAD THIS FILE (thoi_khoa_bieu_khoa_may_KHOA _2019.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA MAYTHỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA MAY2884 Kb08/22/19 14:58
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HK1 KHOA 2019 CO KHI NAM 2019 .pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 2019 KHOA CƠ KHÍ NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 2019 KHOA CƠ KHÍ NĂM 20197910 Kb08/22/19 11:23
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HKI KHOA 17 VA 18 KHOA CO KHI.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA CƠ KHÍ NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA CƠ KHÍ NĂM 20196772 Kb08/07/19 05:54
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HKI KHOA 17 VA 18 KHOA KINH TE.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA KINH TẾ NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA KINH TẾ NĂM 20195391 Kb08/07/19 05:58
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HKI KHOA 17 VA 18 KHOA MAY.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA MAY NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA MAY NĂM 20194251 Kb08/07/19 05:57
DOWNLOAD THIS FILE (TKB HKI KHOA 17 VA 18 KHOA TU DONG HOA.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA TỰ ĐỘNG HÓA NĂM 20192087 Kb08/07/19 05:56
DOWNLOAD THIS FILE (TKB-HKI-KHOA-17-VA-18-KHOA-DIEN.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NĂM 2019THỜI KHÓA BIỂU HKI KHÓA 17 VÀ 18 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NĂM 20191258 Kb08/07/19 09:23
DOWNLOAD THIS FILE (_lich_kiem_tra_khoa_co_khi.pdf)lịch thi hk1 khoa cơ khí năm 2019 2020lịch thi hk1 khoa cơ khí năm 2019 20202926 Kb10/03/19 08:32
DOWNLOAD THIS FILE (_thoi_khoa_bieu_khoa_du_lich.pdf)TKB HKI KHOA 17 VA 18 KHOA DU LỊCH NĂM 2019TKB HKI KHOA 17 VA 18 KHOA DU LỊCH NĂM 20196527 Kb08/07/19 10:51
DOWNLOAD THIS FILE (_thoi_khoa_bieu_khoa_du_lich_2019.pdf)THỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA DU LỊCHTHỜI KHÓA BIỂU HK 1 KHÓA 2019 KHOA DU LỊCH1500 Kb08/23/19 10:20