TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

Quản trị nhà hàng

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

2. Điều kiện tham gia học tập: Hoàn thành 12, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

Năng lực và vị trí việc làm sau đào tạo:

QUản trị nhà hàng, khách sạn; Quản lý tổ chức giám sát các sự kiện phục vụ khách sạn và nhà hàng

Print
1538 Rate this article:
No rating

Tin tức