TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

Logistic
TT Tuyển Sinh

Logistic

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

2. Điều kiện tham gia học tập:

Cao đẳng: Hoàn thành 12, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

Năng lực và vị trí việc làm sau đào tạo:

Phân tích đánh giá và điều hành các hoạt động logistic; lập kế hoạch nhu cầu, mua hàng, kiểm hàng tồn kho, xử lý vật liệu, vận chuyển, kho bãi, đóng gói sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.

Previous Article Kế toán doanh nghiệp
Next Article Marketing thương mại
Print
1433 Rate this article:
No rating

Documents to download

  • logictic(.png, 248.15 KB) - 71 download(s)

Tin tức