TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

Nghiệp vụ Nhà hàng
TT Tuyển Sinh

Nghiệp vụ Nhà hàng

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp

2. Điều kiện tham gia học tập:

Trung cấp: tốt nghiệp THCS trở lên

Năng lực và vị trí việc làm sau đào tạo:

Tổ chức và phục vụ bàn, bả tại các nhà hàng, khách sạn. Kỹ thuật trình bày (setuo, décor) các bữa ăn, các tiệc Á – Âu.

Previous Article Nghiệp vụ Lưu trú
Next Article Quản trị Lữ hành
Print
678 Rate this article:
No rating

Tin tức