TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Khoa Ngoại ngữ

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức - Sự kiện

SuperUser Account

Liên hệ

* Ban lãnh đạo
 

Trưởng Khoa: Lê Hoàng Cẩm Lai
Email: lailhc@danavtc.edu.vn / Tel: 0905745656

* ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

1. Lê Thị Mai Anh             

Email: lethimaianh12345@gmail.com/ Tel: 0905110482

2. Nguyễn Thị Tịnh Giao   

Email: giamy0103@gmail.com/ Tel: 0905515323

3. Lê Thị Thanh Hương         

Email:  thanhhuongdng12345@gmail.com / Tel: 0906585661

4. Võ Thị Bích Liên

Email: bichlienvo76@gmail.com / Tel: 0903578595

5. Nguyễn Hưng Nguyệt Minh 

Email: nguyetminh@danavtc.edu.vn/ Tel: 0986803335

6. Trần Thị Việt Nga

Email: tranthivietngahbl@gmail.com / Tel: 0989953988

7. Đỗ Thị Bích Trâm 

Email: bichtramm.1976@gmail.com/ Tel: 0905002308

8. Võ Thị Hải Yến 

Email:  vthyen2020@gmail.com  / Tel: 0982789246

9. Ngô Thị Phước Yên

Email: ngothiphuocyen@gmail.com/ Tel: 0987876397

10. Phạm Thị Anh Đài 

Email: anhdaidanavtc@gmail.com/ Tel: 0983248050

 

* Địa chỉ VP. KHOA NGOẠI NGỮ: Phòng A.316, Tầng 3, khu A, trường CĐN Đà Nẵng.

 

Previous Article Chức năng - Nhiệm vụ
Next Article banner 02
Print
963 Rate this article:
No rating