TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Phòng Đào Tạo

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức - Sự kiện

SuperUser Account

Văn bản - Biểu mẫu

ATTACHMENTS TITLE
FILE Ghi chú FILE SIZE Lần sửa cuối
DOWNLOAD THIS FILE (1.pdf)CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG   66 Kb 21/08/2012 16:21
DOWNLOAD THIS FILE (20150319143223_qc_626.pdf)QĐ Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ   4999 Kb 19/03/2015 14:32
DOWNLOAD THIS FILE (20150527160731_mau_bieu_xet_het_tap_su.doc)Biểu Mẫu Xét Hết Tập Sự   73 Kb 27/05/2015 16:14
DOWNLOAD THIS FILE (20150609102556_nghi_dinh_04_ve_quy_che_dan_chu_co_so.pdf)NĐ 04 Về Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở   520 Kb 09/06/2015 10:29
DOWNLOAD THIS FILE (20151130090018_huong_dan_danh_gia_cbccvc_cdn.doc)Hướng dẫn số 123/HD-CĐN 2015 (đánh giá CBCCVC)   100 Kb 30/11/2015 14:15
DOWNLOAD THIS FILE (20151130090024_phieu_danh_gia_vc_2015.doc)Phiếu đánh giá CBCCVC 2015   105 Kb 30/11/2015 14:20
DOWNLOAD THIS FILE (Bieu mau thang hang chuc danh nghe nghiep.rar)Biểu mẫu thăng hạng chức danh nghề nghiệp   45 Kb 11/03/2014 14:25
DOWNLOAD THIS FILE (GIAY_XAC_NHAN_HSSV_ht_KY.doc)Mẫu giấy xác nhận HSSV   22 Kb 31/10/2011 13:18
DOWNLOAD THIS FILE (Ho So Chuyen Ngach.rar)Hồ Sơ Chuyển Ngạch   45 Kb 15/06/2015 09:08
DOWNLOAD THIS FILE (Ho so xet tuyen.doc)Hồ sơ xét tuyển CĐ-TC nghề   77 Kb 29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (huong_dan_thang_hang_chuc_danh_nghe_nghiep.pdf)Hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp   1268 Kb 11/03/2014 14:22
DOWNLOAD THIS FILE (Mau bang ke chung tu.xls)Mẫu bảng kê chứng từ   22 Kb 20/09/2012 14:30
DOWNLOAD THIS FILE (Mau dang ky day bu (12_DT).doc)Mẫu đăng ký dạy bù   36 Kb 29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach de nghi KT lan 2 (05_DT).doc)Mẫu danh sách đề nghị kiểm tra lần 2   61 Kb 29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach hoc phu dao (06_DT).doc)Mẫu danh sách học phụ đạo   51 Kb 29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau danh sach khong duoc du KT lan 1 (04_DT).doc)Mẫu danh sách không được dự thi lần 1   68 Kb 29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau De Nghi Sua Chua .doc)Mẫu đề nghị sửa chữa   46 Kb 19/02/2019 16:14
DOWNLOAD THIS FILE (Mau de thi - dap an (01_DT).doc)Mẫu đề thi - đáp án   43 Kb 29/08/2011 09:09
DOWNLOAD THIS FILE (Mau de thi - Phieu tra loi Trac nghiem (11_DT).doc)Mẫu đề thi - Phiếu trả lời trắc nghiệm   72 Kb 29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don de nghi hoc lai mon hoc modun (08_DT).doc)Mẫu đơn đề nghị học lại môn học Modun   38 Kb 24/02/2012 09:40
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don de nghi phu dao (07_DT).doc)Mẫu đơn đề nghị phụ đạo   35 Kb 29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Don xin bao luu ket qua hoc tap (03_DT).doc)Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập   38 Kb 29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don xin du thi tot nghiep (09_DT).doc)Mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp   28 Kb 29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (Mau don xin hoc lai (10_DT).doc)Mẫu đơn xin học lại   32 Kb 29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Giay de nghi tam ung.doc)Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng   21 Kb 20/09/2012 14:41
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Giay de nghi thanh toan.doc)Mẫu Giấy đề nghị thanh toán   27 Kb 20/09/2012 14:42
DOWNLOAD THIS FILE (Mau giay nhan tien.xls)Mẫu Giấy nhận tiền   22 Kb 20/09/2012 14:42
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Giay nop tien.doc)Mẫu Giấy nộp tiền   28 Kb 20/09/2012 14:43
DOWNLOAD THIS FILE (Mau ke hoach thuc tap (02_DT).doc)Mẫu kế hoạch thực tập   39 Kb 29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (Mau Phieu trinh.doc)Mẫu Phiếu trình   24 Kb 20/09/2012 14:43
DOWNLOAD THIS FILE (maudonvayvonhoctap.doc)Mẫu đơn xác nhận vay vốn học tập   79 Kb 31/10/2011 13:17
DOWNLOAD THIS FILE (Nghidinh492010.pdf)Nghị định về Miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí...   287 Kb 29/08/2011 08:55
DOWNLOAD THIS FILE (Phieu dang ky hoc nghe.doc)Phiếu đăng ký học nghề   45 Kb 29/08/2011 09:10
DOWNLOAD THIS FILE (phieu danh gia thuc tap.doc)Phiếu đánh giá kết quả thực tập   25 Kb 29/08/2011 09:11
DOWNLOAD THIS FILE (THONG TU 01-2011 BNV HD THE THUC  VA KY THUAT TRINH BAY VAN BAN.doc)THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH   698 Kb 12/10/2011 15:33
DOWNLOAD THIS FILE (ThongtuhuongdanND49.pdf)Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP .   387 Kb 29/08/2011 08:57
DOWNLOAD THIS FILE (TT09-2008-BLDTBXH.doc)Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề   70 Kb 29/08/2011 09:10
Previous Article Thông báo chiêu sinh, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT trong năm 2020
Next Article Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
Print
1117 Rate this article:
No rating