TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Phòng Đào Tạo - Công tác học sinh, sinh viên

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức - Sự kiện

Thông tin liên hệ: Phòng Đào Tạo

Tên khoa: Phòng Đào Tạo
Số điện thoại: 0236.3940675
Email: daotao@danavtc.edu.vn
Fax: