TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Khoa cơ bản

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu bài báo khoa học trên Tạp chí Pháp luật về quyền con người

04/07/2023

Nghiên cứu này phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội trong bảo đảm quyền của người cao tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả...
Giới thiệu bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học Đại học Hòa Bình

04/07/2023

Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu thực trạng phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Nam....
Giới thiệu bài viết trên Tạp chí Khoa học lý luận chính trị

03/07/2023

Bài viết nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức. Đó là hệ thống các quan điểm về trí thức, đặc...
Khoa Cơ bản tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023

03/07/2023

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 - 2023, ngày 28/6/2023, Khoa Cơ bản đã tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2023 với chủ đề: Nâng cao chất lượng giáo...
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học Trường Đại học Lao động xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

30/09/2021

Đại học Lao động Xã hội Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh mời viết bài tham gia hội thảo khoa học: Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện. Tổ...