TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

Khoa cơ bản

Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: danavtc@danavtc.edu.vn - tuyensinh@danavtc.edu.vn

Điện thoại: 02363.942.79002363.940.946

Tin tức - Sự kiện

SuperUser Account

Chức năng - Nhiệm vụ

Địa chỉ: Tầng 3, khu B. Email: nhxuan2005@gmail.com

* BAN LÃNH ĐẠO

 Trưởng Khoa: Nguyễn Hữu Xuân

Email: nhxuan2005@gmail.com

DĐ: 0903.575.559

Phó Trưởng Khoa: Huỳnh Văn Ngọc

Email: huynhngoc1966@gmail.com

DĐ: 0935.325.333

Phó Trưởng Khoa: Lê Nguyễn Cao Tài

email: 

DĐ: 0982.832.450

* CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

  • Chức Năng

      Các khoa, tổ bộ môn là các đơn vị chuyên môn, có chức năng trực tiếp tổ chức giảng dạy, chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy, quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên, quản lý nhiệm vụ học tập của HSSV, trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang, thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định. 

  • Nhiệm Vụ

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường.

2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, kiến tập, thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

4. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

5. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường.

6. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

7. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

8. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Tổ bộ môn.

9. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho nhà trường. 

* CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Cơ bản gồm 02 bộ môn:

  • Tổ Chính trị - Pháp luật: Quản lý và giảng dạy các môn học Giáo dục chính trị, và Giáo dục Pháp luật
  • Tổ Giáo dục thể chất: Quản lý và giảng dạy môn học Giáo dục thể chất

Tổng số cán bộ, giảng viên trong Khoa: 09

* CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CƠ BẢN

BỘ MÔN

 

NHÂN SỰ

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

LIÊN HỆ

Ban Lãnh đạo khoa

1

Nguyễn Hữu Xuân

Thạc sĩ

Trưởng khoa

VP. Khoa

2

Huỳnh Văn Ngọc

Cử nhân

Phó Trưởng khoa

VP. Khoa

Tổ Chính trị - Pháp luật

1

Lê Nguyễn Cao Tài

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

2

Lê Đức Thọ

Thạc sĩ

Giảng viên Chính trị

VP. Khoa

3

Lê Thị Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên Pháp luật

VP. Khoa

4

Hồ Thị Thanh Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên Pháp luật

 VP. Khoa

Tổ Giáo dục Thể chất

1

Nguyễn Đoàn Quang Thọ

Cử nhân

Giảng viên

 VP. Khoa

2

Phan Văn Quế

Cử nhân

Giảng viên

VP. Khoa

3

Cao Thị Hồng Thêu

Cử nhân

Giảng viên

VP. Khoa

Next Article Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chữ “Liêm”
Print
1320 Rate this article:
No rating