TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE

99 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

danavtc@danavtc.edu.vn

02363.942.79002363.940.946

THÔNG BÁO Giải quyết các yêu cầu của HS-SV các lớp Cao đẳng khoá 2008, Cao đẳng liên thông khoá 2009, Trung cấp khoá 2009

I. HS-SV có yêu cầu phúc khảo điểm của các bài thi tốt nghiệp, thắc mắc về điểm kết quả học tập đề nghị HS-SV làm đơn (theo mẫu) và nộp về phòng ĐT-QLHSSV trước ngày 20/7/2011 để được chấm phúc khảo, giải quyết theo các yêu cầu của HSSV.

II. Theo kế hoạch của năm học 2010-2011 Nhà trường sẽ tổ chức Lế phát bằng tốt nghiệp và tổ chức hội chợ việc làm để giới thiệu việc làm cho HS-SV các khoá được tổ chức vào ngày 9/8/2011 tại hội trường Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng. Trường yêu cầu HS-SV thực hiện đúng các yêu cầu sau :

1. HS-SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp phải có mặt trong lễ phát bằng tốt nghiệp (không được cho phép người khác nhận hộ, nhận thay..)

2. Đăng ký nhận bằng tốt nghiệp trong lễ phát bằng tốt nghiệp tại phòng ĐT-QLHSSV trước ngày 7/8/2011.

3. Mặc đồ đồng phục của nhà trường đã qui định, sắp xếp theo thứ tự nhận bằng, giữ im lặng trong suốt buổi lễ, ký vào sổ nhận bằng.

4. HS-SV các lớp Cao đẳng được tổ chức lễ nhận bằng vào lúc 8h ngày 09/08/2011. (Sinh viên phải có mặt trước 8h ngày 9/8/2011 để ổn định tổ chức lễ phát bằng)

5. HS-SV các lớp Trung cấp  được tổ chức lễ nhận nhận bằng vào lúc 10h ngày 09/08/2011. (Sinh viên phải có mặt trước 10h ngày 9/8/2011 để ổn định tổ chức lễ phát bằng)

III. Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp : 30.000đồng/1 HS-SV.

IV. HS-SV có nhu cầu bằng tốt nghiệp tạm thời phải đăng ký tại phòng ĐT-QLHSSV kể từ lúc 7h30’ ngày 12 tháng  07 năm 2011 để được nhận bằng tốt nghiệp tạm thời giải quyết trong ngày cho HS-SV (chỉ ưu tiên giải quyết cho những HS-SV có nhu cầu xin việc làm, thi đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học).

V. Thời gian tổ chức thi lại tốt nghiệp đợt II năm 2011 được tổ chức từ ngày: 15/9/2011 đến 17/9/2011.

VI. HS-SV chưa đạt kỳ thi tốt nghiệp có nhu cầu xin thi lại phải làm đơn xin thi lại tốt nghiệp nộp tại phòng ĐT-QLHSSV trước ngày 14/9/2011. (chỉ giải quyết trường hợp chưa đạt ở các kỳ thi tốt nghiệp lần trước)

VII. HS-SV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ở đợt I yêu cầu phải học lại các Môđun/Môn học còn thiếu với khoá sau hoặc có nhu cầu học lại theo yêu cầu phải đăng ký tại phòng ĐT-QLHSSV trước ngày 30/08/2011 (gặp Cô Thảo) để được giải quyết học lại.                                                                                                                                                

                                                                                          TL HIỆU TRƯỞNG

   Nơi nhận :                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐT-QLHSSV

-  Lãnh đạo trường (để báo cáo);

-  Các đơn vị;

-  HS-SV, Website, Văn thư, ĐT

In
687 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá